Eduscience

Eduscience

Instytut Geofizyki PAN dzieli się doświadczeniami z popularyzacji nauki z przedstawicielami ministerstw Turcji

W dniu 28 października br. Instytut Geofizyki PAN gościł grupę przedstawicieli czterech resortów: edukacji narodowej, pracy, zdrowia oraz rodziny i polityki społecznej Turcji. Instytut spotkało szczególne wyróżnienie – to jedyna instytucja naukowa w kraju oraz jedyny realizator projektów, który gościł przedstawicieli Turcji. Doceniono doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, szczególnie z UE i aktywność w obszarze edukacji społeczeństwa. Ośrodek Rozwoju Edukacji, który nadzorował wdrażanie edukacyjnych projektów konkursowych, wytypował Instytut jako realizatora EDUSCIENCE – największego projektu innowacyjnego z zakresu edukacji matematyczno-przyrodniczej – do udziału w programie wizyty delegacji tureckiej. „Pomyśleliśmy o Państwa projekcie – nie dość, że bardzo ciekawy i innowacyjny, to wymagający od Państwa dopracowania ogromnej liczby szczegółów. Poza tym jest to projekt cieszący się dużym zainteresowaniem w środowisku, który zaowocował również kolejnymi przedsięwzięciami, co świetnie pokazuje istotę trwałości działań projektowych.” – napisała w zaproszeniu Anna Marciniak, przedstawicielka ORE.

W trakcie wizyty Dyrektor prof. Mariusz Majdański omówił działalność Instytutu, natomiast dr Agata Goździk zaprezentowała informacje o dwóch dużych projektach edukacyjnych, prowadzonych przez Instytut: zakończony projekt EDUSCIENCE, finansowany ze środków UE w ramach POKL, oraz aktualnie realizowany projekt EDU-ARCTIC, będący niejako kontynuacją EDUSCIENCE dla całej Europy. Goście zainteresowali się skalą projektu EDUSCIENCE i zastosowanymi innowacyjnymi rozwiązaniami, szczególnie współpracą z nauczycielami.

Z uznaniem spotkał się również projekt EDU-ARCTIC. Jest duża szansa, że nasi tureccy koledzy nie tylko skorzystają z unikalnych doświadczeń w zakresie projektów edukacyjnych, ale czynnie włączą swoje szkoły do uczestnictwa w najnowszej edukacyjnej inicjatywie Instytutu. Bardzo na to liczymy i cieszymy się na współpracę! Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej Turcji pytali, w jaki sposób tureckie szkoły będą mogły uczestniczyć w lekcjach online ze stacji polarnych, czy tureccy uczniowie będą mogli wystartować w konkursie arktycznym, w którym nagrodą jest wizyta w jednej z arktycznych stacji badawczych, a nauczyciele wziąć udział w warsztatach metodycznych.

Wizyta odbyła się w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską i Turcję: „Pomoc techniczna dla wspierania potencjału instytucjonalnego rozwoju zasobów ludzkich oraz beneficjentów, informacji i promocji, komponent 2 – budowanie potencjału beneficjentów. Projekt ma na celu zapewnić wsparcie struktur instytucjonalnych w Turcji, odpowiedzialnych za rozwój zasobów ludzkich, w przygotowaniu do przyszłego korzystania z Europejskiego Funduszu Społecznego po akcesji, a także wzmocnienie potencjału przyszłych beneficjentów tych środków.

Polskie instytucje i beneficjenci przez cały tydzień dzieliły się doświadczeniami z realizowanych i nadzorowanych przez siebie projektów. Nasi tureccy goście byli pod wrażeniem efektów m.in. Programu Kapitał Ludzki 2007–2013, który objął ponad 9 mln Polaków i dał szansę udziału w szkoleniach, stażach, zdobywania nowych kompetencji, wspierał integrację, aktywność na rynku pracy i przeciwdziałał wykluczeniu, wspierając uczelnie, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i firmy.

W obszarze ich zainteresowań była w szczególności edukacja dla gospodarki i rozwoju, innowacje społeczne, polityka dot. pracy i nauczania, wsparcie opieki zdrowotnej i młodzi ludzie na rynku pracy.

Delegacja odwiedziła Ministerstwo Rozwoju, Mazowiecki Urząd Pracy, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Zdrowia, Centrum Projektów Europejskich, Mazowiecką Jednostkę Wdrażającą Programów UE, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Departament Służby Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.