Eduscience

Eduscience

Pięć dni po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu odbyło się pierwsze spotkanie zespołu projektowego z udziałem wszystkich partnerów projektu. Po prezentacji ogólnej idei Eduscience każdy z partnerów przedstawił swoje zadania w okresie przygotowawczym.

Kolejnymi tematami były sprawy formalnoprawne, spójny system wizualizacji w projekcie oraz sprawy związane z oznaczeniami i wymaganiami PO KL. Ciekawa dyskusja dotycząca kwestii finansowych i prawnych zakończyła część oficjalną. A dzień później odbyły się robocze spotkania informatyków oraz specjalistów ds. metodyki nauczania.