Eduscience

Eduscience

Czas: 21–26 sierpnia 2017, miejsce: Modena, Włochy

Drodzy Nauczyciele, w dniach 21–26 sierpnia 2017 r. w Modenie (we Włoszech) odbędzie się SZKOŁA LETNIA, na którą organizatorzy zapraszają nauczycieli przedmiotów ścisłych z całej Europy (MoM International Teachers’ Summer School).

Wydarzenie to wieńczy projekt „Matters of Matter (MoM):  Future materials in science education, 2014–2017, realizowany przez partnerów, którymi są szkoły średnie  z Włoch (Instituto d’Istruzione di CAvazzi),  Niemiec,  (Gimnazjum w Papenburgu),  Irlandii (St. Joseph’s Secondary School, Droghedo) i Portugalii (Escola Secundária de Barcelinhos).

„MoM” koncentruje się na stosowaniu innowacyjnych materiałów mających ogromny potencjał dydaktyczny, zwłaszcza z zastosowaniem metod pracy opartych na odkrywaniu (inquiry based science practice) i nauczaniu problemowym (problem-based science practice).

Zaprezentowane materiały dydaktyczne podczas warsztatów SZKOŁY LETNIEJ z pewnością będą pomocne w pracy nauczycieli przedmiotów ścisłych, zwłaszcza w zakresie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego, a udział nauczycieli z rożnych krajów będzie sprzyjał wymianie dobrych praktyk i nawiązaniu kontaktów.

Organizatorzy zapraszają przede wszystkim nauczycieli gimnazjów i szkół średnich (uczących fizyki, chemii, biologii, przedmiotów zawodowych – technicznych), a także nauczycieli stażystów i metodyków.

Zajęcia będą się odbywać w JĘZYKU ANGIELSKIM, podobnie jak komunikacja z organizatorami.

W szkole mogą uczestniczyć nauczyciele indywidualni, jak również biorący udział w projektach, np. EU ERASMUS+ KA1 (więcej informacji – www.schooleducationgateway.eu).

Termin rejestracji: do 31.01.2017 r. W przypadku dużej liczby chętnych przewidywane są listy rezerwowe. Późniejsza rejestracja możliwa tylko w razie wolnych miejsc.

Więcej informacji znajdą Państwo w ulotce oraz na stronie www.mattersofmatter.eu