Eduscience

Eduscience

To podwarszawskie obserwatorium zajmuje się badaniami pól magnetycznych i elektrycznych Ziemi, parametrów meteorologicznych oraz zanieczyszczeń powietrza. Jest pierwszym obserwatorium magnetycznym na ziemiach polskich, w którym rozpoczęto ciągłe pomiary natężenia pola magnetycznego Ziemi.

Historia powstania Obserwatorium Geofizycznego w Świdrze sięga czasów, gdy Polska była jeszcze pod zaborami. W 1911 roku Stanisław Kalinowski rozpoczął starania o budowę obserwatorium, które miało powstać w głównej mierze ze środków prywatnych. Już trzy lata później rozpoczęły się prace budowlane. Powstały dwa domki, których specjalne konstrukcje umożliwiały wykonywanie pomiarów magnetycznych. Budowę obserwatorium ukończono wiosną 1915 roku. W ten sposób powstało pierwsze obserwatorium magnetyczne na ziemiach polskich, w którym rozpoczęto ciągle pomiary natężenia pola magnetycznego Ziemi.

Stopniowo w obserwatorium uruchamiane były inne pomiary geofizyczne: elektryczności atmosfery, w tym badania pioruna i prądu z ostrza, meteorologii, zanieczyszczeń powietrza, tła promieniowania gamma. Po wybudowaniu w sąsiedztwie linii kolejowej, która miała duży wpływ na wykonywane pomiary, badania magnetyzmu ziemskiego przeniesiono do Belska. Od tej pory obserwatorium w Świdrze zajmuje się głównie badaniem ziemskiego pola elektrycznego. Na potrzeby projektu EDUSCIENCE, w zabytkowych budynkach magnetycznych utworzono minimuzeum urządzeń pomiarowych oraz wystawę polarną.