Eduscience

Eduscience

Siedziba Obserwatorium znajduje się na terenie Zamku Książ w Wałbrzychu. W Obserwatorium odbywa się rejestracja wstrząsów sejsmicznych i wstępne opracowanie zarejestrowanych danych.

Nowoczesne sejsmometry są zainstalowane na głębokości około 49 m. pod dziedzińcem głównym, w podziemiach zamkowych, które zostały wydrążone w czasie drugiej wojny światowej.

Obserwatorium w Książu wchodzi w skład Polskiej Sieci Sejsmologicznej. Zbierane w nim dane są na bieżąco przekazywane do Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wstępne opracowania tych danych przesyłane są dwa razy w tygodniu do Europejskiego i Światowego Centrum Danych Sejsmicznych.

Wybrane tematy lekcji internetowych:

Księżyc, słońce i gwiazdy (etap I, II)

Złoto (II)

Maszyny proste (II)

Doba (II, III)

Punkty Fermata (III, IV)

Współrzędne geograficzne (III, IV)