Eduscience

Eduscience

Przystąpienie naszej szkoły do projektu EDUSCIENCE umożliwiło nam w dniu 3 listopada 2014 r. zorganizowanie pierwszej wycieczki naukowej, której celem było poznanie raciborskiego Obserwatorium Sejsmograficznego.

Nad projektem czuwały nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 9 w Bytomiu – Katarzyna Heflich i Barbara Rdest. To unikalny pod względem architektonicznym kompleks naukowo-badawczy, w którym od początku XX wieku, aż do dnia dzisiejszego prowadzona jest rejestracja fal sejsmicznych. Po tym niezwykłym miejscu oprowadzał nas pan Wojciech Wojtak.Tu również odbyły się bardzo ciekawe warsztaty prowadzone przez pana Jana Kalabińskiego. Podczas zajęć uczniowie mogli samodzielnie wykonać proste pomiary i eksperymenty związane z prądem elektrycznym.
Następna część warsztatów odbyła się w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu i dotyczyła wyładowań elektrycznych i ich przyczyn. Dzięki wykorzystaniu transformatora Tesli zostały przeprowadzone efektowne eksperymenty wywoływania piorunów, które zrobiły na uczniach ogromne wrażenie i zachęciły ich do dyskusji i poszukiwania odpowiedzi na pytanie „Jak bezpiecznie zachowywać się podczas burzy?”.

Po warsztatach na chwilę relaksu i wytchnienia uczniowie udali się do pięknego raciborskiego Zamku Piastowskiego.