Eduscience

Eduscience

Czas: 29 stycznia 2014, 8:00

Miejsce: Platforma EDUSCIENCE

Tak, tak, to nie przypadek! Serdecznie zapraszamy na pierwszą transmisję on-line za pośrednictwem platformy EDUSCIENCE w języku rosyjskim!

Transmisja nosi tytuł „Экология и охрана окружающей среды” („Ekologia i ochrona środowiska”) i będzie poświęcona wyjaśnieniu różnic pomiędzy tymi dwiema definicjami oraz poznaniu słownictwa w języku rosyjskim z tego zakresu.

Transmisja jest przeznaczona dla III i IV etapu nauczania. Poprowadzi ją Dagmara Bożek-Andryszczak. Proponowany termin to 29 stycznia, od 8:00 do 8:30.

Serdecznie zapraszamy!