Eduscience

Eduscience

Czas: 30 stycznia 2014

Miejsce: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Dobre praktyki EDUSCIENCE, w tym korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ITC), wspierają proces kształcenia i sprzyjają podnoszeniu kompetencji uczniowskich.

 

W dniu 30 stycznia 2014 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Szczęśliwickiej 40 w Warszawie odbyła się konferencja:

„Quo Vadis, cyfrowy nauczycielu?
Dobre praktyki projektu EDUSCIENCE”
,

upowszechniająca projekt: Podnoszenie kompetencji uczniowskich
w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami konferencji byli zaproszeni goście: koordynatorzy wojewódzcy i administratorzy projektu EDUSCIENCE, dyrektorzy i nauczyciele szkół uczestniczących w projekcie, przedstawiciele władz oświatowych – kuratoriów oświaty, MEN, ORE, urzędów miast, instytucji edukacyjnych, dziennikarze oraz osoby zainteresowane edukacją i światem nauk przyrodniczo-matematycznych.

Podczas konferencji specjaliści, tacy jak światowej sławy autorytet nowoczesnej edukacji Colin Rose, odpowiedzieli na wiele interesujących pytań m.in.: uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób nauka i technologia wspomagają szkołę, czy jak rozbudzić w najmłodszych uczniach zainteresowanie naukami przyrodniczymi. Dowiedzieli się także jakie są plusy nauczania według własnego programu i dlaczego warto się na to decydować, czy technologia ITC jest wsparciem, czy przeszkodą w uczeniu oraz jaka jest rola dyrektora szkoły w procesie wdrażania i wykorzystywania innowacji. Nie zabrakło też doświadczeń uczestników biorących udział w projekcie EDUSCIENCE. Warto umieć korzystać i wiedzieć o wsparciu dla nauczycieli jakim są zasoby platformy edukacyjnej EDUSCIENCE, tablice interaktywne, dostęp do portalu przyrodniczego, transmisje lekcji on-line.

W konferencji wzięło udział 214 osób.

Konferencję prowadził Leszek Lotkowski z Edukacji Pro Futuro, a prelegentami byli:

  • dr Agata Goździk – Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
  • Colin Rose – Accelerated Learning Systems
  • Katarzyna Lotkowska – Edukacja Pro Futuro
  • Tomasz Juńczyk – American Systems
  • Anna Rzepa – Gimnazjum nr 1 w Lęborku
  • Marta Szajna – Zespół Szkół w Lipinkach Łużyckich
  • Marek Sznejder – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie
  • Jacek Ścibor – Zespół Szkół w Chrząstawie Wielkiej
  • Magdalena Jankun – WMODN Elbląg
  • Jerzy Rosiak – Dyrektor Zespołu Szkół w Nałęczowie
  • Ewa Gułkowska – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Nałęczowie
  • Izabela Romanowska – Gimnazjum Nr 9 w Elblągu

   Słowem wstępu uczestników konferencji przywitał dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Paweł Rowiński, następnie dr Agata Goździk z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk przedstawiła prezentację na temat: „Jak nauka i technologia wspomagają polską szkołę?” o dobrych praktykach EDUSCIENCE, a Colin Rose z Accelerated Learning Systems pt. „Kto pyta, nie błądzi”. Pani Anna Rzepa z Gimnazjum nr 1 w Lęborku wprowadziła uczestników konferencji w świat chemii instygującym wystąpieniem pt.: „Kto w świecie chemii próbował zamordować wuja Romana”. Kolejny Prelegent Pani Marta Szajna z Zespołu Szkół w Lipinkach Łużyckich wygłosiła referat „Poznajemy, odkrywamy, doświadczamy – czyli nasza przygoda z EDUSCIENCE (świat edukacji wczesnoszkolnej)”, a Pan Marek Sznejder, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie, przedstawił prezentację „Czy dyrektor szkoły jest otwarty na innowacje?”. Tuż przed przerwą kawową miało miejsce ogłoszenie wyników konkursów EDUSCIENCE.

   W drugiej części spotkania uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać prelekcji pt: „Wolę własny program nauczania – dlaczego?” Katarzyny Lotkowskiej z Edukacja Pro Futuro/Instytut Nowoczesnej Edukacji, „Technologia ICT – wsparcie czy przeszkoda w procesie edukacji?”– Jacka Ścibora z Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej, „Geografia w EDUSCIENCE. Interaktywny program nauczania” Magdaleny Jankun z WMODN Elbląg, „Quo Vadis, cyfrowy nauczycielu?” Leszka Lotkowskiego z Edukacji Pro Futuro. Na temat jak „EDUSCIENCE jest widziany oczami dyrektora szkoły” wypowiedział się Pan Jerzy Rosiak – dyrektor Zespołu Szkół w Nałęczowie oraz Ewa Gułkowska wicedyrektor Zespołu Szkół w Nałęczowie. Konferencję zakończyło wystąpienie Izabeli Romanowskiej z Gimnazjum nr 9 w Elblągu „Dobre praktyki wykorzystania zasobów i możliwości platformy w pracy z uczniami”.

   Ideą konferencji było promowanie nowoczesnych rozwiązań w edukacji w celu poprawienia jakości kształcenia dzieci i młodzieży w Polsce. Świadomość zachodzących zmian w ewoluującym procesie edukacyjnym jest niezbędna na drodze do sukcesu nowego pokolenia. Dzięki najwyższym autorytetom, wykładom przeprowadzonym przez doświadczonych specjalistów, uczestnicy konferencji mieli szansę wzbogacić swoje doświadczenie, zdobyć nowe umiejętności i ciekawe pomysły.

   Udowodniono, że nowoczesne rozwiązania m.in. takie jak lekcje on-line z udziałem naukowców nie są marzeniem przyszłości, ale realną rzeczywistością. W projekcie EDUSCIENCE takie transmisje są prowadzone z obserwatoriów Polskiej Akademii Nauk i z Polskiej Stacji Polarnej. Lekcje on-line rozbudzają ciekawość i zainteresowanie uczniów nauką, m.in. dlatego, że uczniowie na bieżąco mogą zapytać prowadzącego lekcję o interesujące ich zagadnienie, a także przyjrzeć się z bliska jego pracy. W czasie konferencji można było zapoznać się z funkcjonalnościami tablicy interaktywnej oraz innymi innowacyjnymi technologiami. Konferencja w ciekawy i zajmujący sposób pozwoliła spojrzeć inaczej na problem nauczania w polskich szkołach. Projekt EDUSCIENCE to źródło niewyczerpanej inspiracji dla nauczycieli nauk przyrodniczo-matematycznych, a także gotowe rozwiązania, doświadczenia i wskazówki. Uczestnicy uświadomili sobie korzyści edukacyjne wynikające ze stosowania nowoczesnych technologii. Prelegenci wskazali i przybliżyli różne sposoby komunikacji w celu zwiększenia efektywności kształcenia skuteczniejszego przekazywania wiedzy.


   Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

   Patronat medialny objęli: TVP1, Państwowa Agencja Prasowa, Edukacja i Dialog, Edukacja Internet Dialog.

   Lider Projektu: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

   Partnerzy Projektu: Edukacja Pro Futuro Sp. z o.o., American Systems Sp. z o.o., Accelerated Learning Systems Ltd.

    

   Galeria zdjęć

   2 Krajowa Konferencja Scientix "Dobre praktyki STEM"

   Serdecznie zapraszamy na 2. Krajową Konferencję Scientix „Dobre Praktyki STEM” dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, która odbędzie się w dn. 23-24.11.2018 r. w Warszawie. Zapisy właśnie ruszyły, a organizatorzy jak zwykle…

   Czytaj więcej

   Webinaria Scientix dla nauczycieli

   Serdecznie zapraszamy na webinaria dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. W cztery kolejne środy o godzinie 15.00 zabierzemy Państwa w podróż do świata nauki. Pokażemy ciekawe materiały do pracy z uczniami i zaprezentujemy różne sposoby…

   Czytaj więcej

   Zdrowe opalanie, czyli jakie?

   Jak długo mogę się dziś opalać? To pytanie zadajemy sobie szczególnie w bardzo słoneczne dni. Czy możliwe jest wyznaczenie czasu opalania, w którym naszemu organizmowi dostarczymy dawkę promieniowania potrzebną do wytworzenia witaminy D3, a jednocześnie…

   Czytaj więcej

   Wakacyjna lektura dla nauczycieli

   Zachęcamy do wpisania na swoją wakacyjną listę lektur dwóch nowych raportów dotyczących edukacji przyrodniczej. To idealne lektury letnie dla tych wszystkich, którzy zainteresowani są nauczaniem STEM oraz wykorzystaniem gier w nauczaniu!

   Czytaj więcej