Eduscience

Eduscience

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową ZROZUMIEĆ UCZENIE SIĘ – ZMIENIĆ SZKOŁĘ. W stronę edukacji dla zrównoważonego rozwoju.


Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i Polski Komitet OMEP
mają zaszczyt zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej:

Zrozumieć uczenie się – zmienić szkołę. W stronę edukacji dla zrównoważonego rozwoju


Understanding Learning - Changing Education. Towards education for sustainable development


Informacja organizatora:

Konferencja jest adresowana do Nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, Doktorantów i Studentów – przyszłych nauczycieli.

 Jest to przedsięwzięcie międzynarodowe, propaguje ono nowe podejście do uczenia się i postrzegania środowiska. Wpisuje się w nową agendę ONZ: "Przekształcamy nasz świat. Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030".

 Prym w tym zakresie wiodą kraje skandynawskie, dlatego w czasie konferencji szczególnie naukowcy ze Szwecji i Norwegii będą prowadzili warsztaty i wykłady.  Jest to atrakcyjna poznawczo część konferencji i bardzo przydatna dla rozwoju kompetencji zawodowych.

 Plenarna część konferencji będzie tłumaczona symultanicznie, a każdy warsztat będzie miał swojego tłumacza.

 Załączam program konferencji i niezbędne informacje (również na stronie APS), ale najkrócej, tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Outdoor education – edukacja poza salą/klasą szkolną – w stronę edukacji dla zrównoważonego rozwoju;
  2. Proces edukacyjny w różnych środowiskach – doświadczenie jako punkt wyjścia konstruowania
  transformacyjnego modelu edukacji;
   3. Uczeń jako badacz, odkrywca, myśliciel, aktor społeczny – od podporządkowania poznawczego do partycypacji;
   4. Nauczyciel jako moderator i inicjator procesu edukacyjnego – uczenie się nauczyciela dla profesjonalnego rozwoju.

  W stosunku do bogatej oferty merytorycznej i uczenia się bezpośrednio od znawców problematyki, własny wkład finansowy jest niewielki, bo zasadnicze koszty konferencji pokrywają MNiSW i APS.  Uczestnicy, oprócz zaświadczeń, otrzymają tematyczne publikacje.


Dalsze szczegóły w załączonym Programie i Agendzie Konferencji. W załączeniu także: Deklaracja uczestnictwa.Autor zdjęcia: TopRank Marketing, źródło zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/toprankblog/10573406056/, dostęp: 23.10.2017

Załączniki

Dołącz do projektu polarnego dla szkół

Drodzy Nauczyciele, mamy dla Was i dla Waszych szkół kolejną projektową propozycję Projekt EDU-ARCTIC2 oferuje ciekawe pakiety, z którymi uczniowie mogą pracować samodzielnie lub pod Waszym okiem, a także webinaria polarne i filmy 360 stopni…

Czytaj więcej