Eduscience

Eduscience

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową ZROZUMIEĆ UCZENIE SIĘ – ZMIENIĆ SZKOŁĘ. W stronę edukacji dla zrównoważonego rozwoju.


Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i Polski Komitet OMEP
mają zaszczyt zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej:

Zrozumieć uczenie się – zmienić szkołę. W stronę edukacji dla zrównoważonego rozwoju


Understanding Learning - Changing Education. Towards education for sustainable development


Informacja organizatora:

Konferencja jest adresowana do Nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, Doktorantów i Studentów – przyszłych nauczycieli.

 Jest to przedsięwzięcie międzynarodowe, propaguje ono nowe podejście do uczenia się i postrzegania środowiska. Wpisuje się w nową agendę ONZ: "Przekształcamy nasz świat. Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030".

 Prym w tym zakresie wiodą kraje skandynawskie, dlatego w czasie konferencji szczególnie naukowcy ze Szwecji i Norwegii będą prowadzili warsztaty i wykłady.  Jest to atrakcyjna poznawczo część konferencji i bardzo przydatna dla rozwoju kompetencji zawodowych.

 Plenarna część konferencji będzie tłumaczona symultanicznie, a każdy warsztat będzie miał swojego tłumacza.

 Załączam program konferencji i niezbędne informacje (również na stronie APS), ale najkrócej, tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Outdoor education – edukacja poza salą/klasą szkolną – w stronę edukacji dla zrównoważonego rozwoju;
  2. Proces edukacyjny w różnych środowiskach – doświadczenie jako punkt wyjścia konstruowania
  transformacyjnego modelu edukacji;
   3. Uczeń jako badacz, odkrywca, myśliciel, aktor społeczny – od podporządkowania poznawczego do partycypacji;
   4. Nauczyciel jako moderator i inicjator procesu edukacyjnego – uczenie się nauczyciela dla profesjonalnego rozwoju.

  W stosunku do bogatej oferty merytorycznej i uczenia się bezpośrednio od znawców problematyki, własny wkład finansowy jest niewielki, bo zasadnicze koszty konferencji pokrywają MNiSW i APS.  Uczestnicy, oprócz zaświadczeń, otrzymają tematyczne publikacje.


Dalsze szczegóły w załączonym Programie i Agendzie Konferencji. W załączeniu także: Deklaracja uczestnictwa.Autor zdjęcia: TopRank Marketing, źródło zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/toprankblog/10573406056/, dostęp: 23.10.2017

Załączniki

Zdrowe opalanie, czyli jakie?

Jak długo mogę się dziś opalać? To pytanie zadajemy sobie szczególnie w bardzo słoneczne dni. Czy możliwe jest wyznaczenie czasu opalania, w którym naszemu organizmowi dostarczymy dawkę promieniowania potrzebną do wytworzenia witaminy D3, a jednocześnie…

Czytaj więcej

Wakacyjna lektura dla nauczycieli

Zachęcamy do wpisania na swoją wakacyjną listę lektur dwóch nowych raportów dotyczących edukacji przyrodniczej. To idealne lektury letnie dla tych wszystkich, którzy zainteresowani są nauczaniem STEM oraz wykorzystaniem gier w nauczaniu!

Czytaj więcej