Eduscience

Eduscience

Czas: 15 listopada 2013, 19:00

Miejsce: Warszawa

14 listopada 2013 roku w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie odbyła się konferencja pod hasłem „Zdecyduj się na innowację!” podsumowująca kolejny rok wdrażania projektów innowacyjnych i ponadnarodowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 roku współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zorganizowana przez Krajową Instytucję Wspomagającą − Centrum Projektów Europejskich oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Wydarzenie zgromadziło ok. 250 uczestników – m.in. beneficjentów, przedstawicieli administracji, organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy, związków zawodowych, przedstawicieli sektora edukacyjnego – czyli grona osób szczególnie zainteresowanych wykorzystaniem i upowszechnieniem innowacji społecznych.

Projekt EDUSCIENCE został zaproszony do uczestnictwa w targach (które były integralną częścią konferencji) na stoisku wystawienniczym, jako jeden z projektów innowacyjnych w obszarze Edukacja i Szkolnictwo Wyższe. Łącznie prezentowanych na targach było 50 projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej. Realizatorzy projektów mieli szansę na zaprezentowanie swoich pomysłów i dokonań na indywidualnych stoiskach wystawienniczych, a także wymianę informacji oraz dotarcie do osób, które mogą pomóc we włączaniu opracowanych przez nich rozwiązań do głównego nurtu polityki i praktyki. Uczestnicy konferencji mogli się z bliska przyjrzeć innowacyjnym rozwiązaniom, poznać nowe sposoby rozwiązywania aktualnych problemów polityki społecznej, a także porozmawiać z ich twórcami. 

Głównym celem wydarzenia było zaprezentowanie wypracowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nowych sposobów rozwiązywania aktualnych problemów szeroko rozumianej polityki społecznej. Program konferencji obejmował cztery bloki tematyczne, poświęcone prezentacji przedsięwzięć innowacyjnych oraz współpracy ponadnarodowej w obszarach: zatrudnienie i integracja społeczna, edukacja i szkolnictwo wyższe, adaptacyjność oraz dobre rządzenie. Konferencję uświetniła gala wręczenia statuetek i dyplomów zwycięzcom zorganizowanego przez KIW w czerwcu tego roku konkursu pn. „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007 -2013”.

Jednym z celów konferencji było umożliwienie realizatorom projektów przedstawienia wypracowanych rozwiązań gronu zaproszonych decydentów oraz zaprezentowania korzyści, jakie będzie można uzyskać z ich zastosowania.

tekst: Joanna Maciak


Źródło: http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=1441:%E2%80%9Ezdecyduj-si%C4%99-na-innowacj%C4%99%E2%80%9D-%E2%80%93-podsumowanie-konferencji&Itemid=193&lang=pl

Galeria zdjęć

Dołącz do projektu polarnego dla szkół

Drodzy Nauczyciele, mamy dla Was i dla Waszych szkół kolejną projektową propozycję Projekt EDU-ARCTIC2 oferuje ciekawe pakiety, z którymi uczniowie mogą pracować samodzielnie lub pod Waszym okiem, a także webinaria polarne i filmy 360 stopni…

Czytaj więcej