Eduscience

Eduscience

Czas: 30 stycznia 2014

Miejsce: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Dobre praktyki EDUSCIENCE, w tym korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ITC), wspierają proces kształcenia i sprzyjają podnoszeniu kompetencji uczniowskich.

 

W dniu 30 stycznia 2014 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Szczęśliwickiej 40 w Warszawie odbyła się konferencja:

„Quo Vadis, cyfrowy nauczycielu?
Dobre praktyki projektu EDUSCIENCE”
,

upowszechniająca projekt: Podnoszenie kompetencji uczniowskich
w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami konferencji byli zaproszeni goście: koordynatorzy wojewódzcy i administratorzy projektu EDUSCIENCE, dyrektorzy i nauczyciele szkół uczestniczących w projekcie, przedstawiciele władz oświatowych – kuratoriów oświaty, MEN, ORE, urzędów miast, instytucji edukacyjnych, dziennikarze oraz osoby zainteresowane edukacją i światem nauk przyrodniczo-matematycznych.

Podczas konferencji specjaliści, tacy jak światowej sławy autorytet nowoczesnej edukacji Colin Rose, odpowiedzieli na wiele interesujących pytań m.in.: uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób nauka i technologia wspomagają szkołę, czy jak rozbudzić w najmłodszych uczniach zainteresowanie naukami przyrodniczymi. Dowiedzieli się także jakie są plusy nauczania według własnego programu i dlaczego warto się na to decydować, czy technologia ITC jest wsparciem, czy przeszkodą w uczeniu oraz jaka jest rola dyrektora szkoły w procesie wdrażania i wykorzystywania innowacji. Nie zabrakło też doświadczeń uczestników biorących udział w projekcie EDUSCIENCE. Warto umieć korzystać i wiedzieć o wsparciu dla nauczycieli jakim są zasoby platformy edukacyjnej EDUSCIENCE, tablice interaktywne, dostęp do portalu przyrodniczego, transmisje lekcji on-line.

W konferencji wzięło udział 214 osób.

Konferencję prowadził Leszek Lotkowski z Edukacji Pro Futuro, a prelegentami byli:

  • dr Agata Goździk – Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
  • Colin Rose – Accelerated Learning Systems
  • Katarzyna Lotkowska – Edukacja Pro Futuro
  • Tomasz Juńczyk – American Systems
  • Anna Rzepa – Gimnazjum nr 1 w Lęborku
  • Marta Szajna – Zespół Szkół w Lipinkach Łużyckich
  • Marek Sznejder – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie
  • Jacek Ścibor – Zespół Szkół w Chrząstawie Wielkiej
  • Magdalena Jankun – WMODN Elbląg
  • Jerzy Rosiak – Dyrektor Zespołu Szkół w Nałęczowie
  • Ewa Gułkowska – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Nałęczowie
  • Izabela Romanowska – Gimnazjum Nr 9 w Elblągu

   Słowem wstępu uczestników konferencji przywitał dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Paweł Rowiński, następnie dr Agata Goździk z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk przedstawiła prezentację na temat: „Jak nauka i technologia wspomagają polską szkołę?” o dobrych praktykach EDUSCIENCE, a Colin Rose z Accelerated Learning Systems pt. „Kto pyta, nie błądzi”. Pani Anna Rzepa z Gimnazjum nr 1 w Lęborku wprowadziła uczestników konferencji w świat chemii instygującym wystąpieniem pt.: „Kto w świecie chemii próbował zamordować wuja Romana”. Kolejny Prelegent Pani Marta Szajna z Zespołu Szkół w Lipinkach Łużyckich wygłosiła referat „Poznajemy, odkrywamy, doświadczamy – czyli nasza przygoda z EDUSCIENCE (świat edukacji wczesnoszkolnej)”, a Pan Marek Sznejder, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie, przedstawił prezentację „Czy dyrektor szkoły jest otwarty na innowacje?”. Tuż przed przerwą kawową miało miejsce ogłoszenie wyników konkursów EDUSCIENCE.

   W drugiej części spotkania uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać prelekcji pt: „Wolę własny program nauczania – dlaczego?” Katarzyny Lotkowskiej z Edukacja Pro Futuro/Instytut Nowoczesnej Edukacji, „Technologia ICT – wsparcie czy przeszkoda w procesie edukacji?”– Jacka Ścibora z Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej, „Geografia w EDUSCIENCE. Interaktywny program nauczania” Magdaleny Jankun z WMODN Elbląg, „Quo Vadis, cyfrowy nauczycielu?” Leszka Lotkowskiego z Edukacji Pro Futuro. Na temat jak „EDUSCIENCE jest widziany oczami dyrektora szkoły” wypowiedział się Pan Jerzy Rosiak – dyrektor Zespołu Szkół w Nałęczowie oraz Ewa Gułkowska wicedyrektor Zespołu Szkół w Nałęczowie. Konferencję zakończyło wystąpienie Izabeli Romanowskiej z Gimnazjum nr 9 w Elblągu „Dobre praktyki wykorzystania zasobów i możliwości platformy w pracy z uczniami”.

   Ideą konferencji było promowanie nowoczesnych rozwiązań w edukacji w celu poprawienia jakości kształcenia dzieci i młodzieży w Polsce. Świadomość zachodzących zmian w ewoluującym procesie edukacyjnym jest niezbędna na drodze do sukcesu nowego pokolenia. Dzięki najwyższym autorytetom, wykładom przeprowadzonym przez doświadczonych specjalistów, uczestnicy konferencji mieli szansę wzbogacić swoje doświadczenie, zdobyć nowe umiejętności i ciekawe pomysły.

   Udowodniono, że nowoczesne rozwiązania m.in. takie jak lekcje on-line z udziałem naukowców nie są marzeniem przyszłości, ale realną rzeczywistością. W projekcie EDUSCIENCE takie transmisje są prowadzone z obserwatoriów Polskiej Akademii Nauk i z Polskiej Stacji Polarnej. Lekcje on-line rozbudzają ciekawość i zainteresowanie uczniów nauką, m.in. dlatego, że uczniowie na bieżąco mogą zapytać prowadzącego lekcję o interesujące ich zagadnienie, a także przyjrzeć się z bliska jego pracy. W czasie konferencji można było zapoznać się z funkcjonalnościami tablicy interaktywnej oraz innymi innowacyjnymi technologiami. Konferencja w ciekawy i zajmujący sposób pozwoliła spojrzeć inaczej na problem nauczania w polskich szkołach. Projekt EDUSCIENCE to źródło niewyczerpanej inspiracji dla nauczycieli nauk przyrodniczo-matematycznych, a także gotowe rozwiązania, doświadczenia i wskazówki. Uczestnicy uświadomili sobie korzyści edukacyjne wynikające ze stosowania nowoczesnych technologii. Prelegenci wskazali i przybliżyli różne sposoby komunikacji w celu zwiększenia efektywności kształcenia skuteczniejszego przekazywania wiedzy.


   Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

   Patronat medialny objęli: TVP1, Państwowa Agencja Prasowa, Edukacja i Dialog, Edukacja Internet Dialog.

   Lider Projektu: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

   Partnerzy Projektu: Edukacja Pro Futuro Sp. z o.o., American Systems Sp. z o.o., Accelerated Learning Systems Ltd.

    

   Galeria zdjęć

   Dołącz do projektu polarnego dla szkół

   Drodzy Nauczyciele, mamy dla Was i dla Waszych szkół kolejną projektową propozycję Projekt EDU-ARCTIC2 oferuje ciekawe pakiety, z którymi uczniowie mogą pracować samodzielnie lub pod Waszym okiem, a także webinaria polarne i filmy 360 stopni…

   Czytaj więcej