Eduscience

Eduscience

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk użytkuje statek badawczy s/y Oceania. Badania prowadzone z pokładu Oceanii koncentrują się na obszarach: Morza Bałtyckiego oraz europejskich mórz arktycznych.

Statek jest wyposażony w nowoczesne urządzenia pomiarowe z zakresu badania toni morskiej jak i pomiarów atmosferycznych. Zatrudnieni w projekcie naukowcy Instytutu Oceanologii chętnie dzielą się z uczniami swoimi doświadczeniami zdobytymi podczas rejsów badawczych "Oceanią". Podczas lekcji on-line a także w czasie wizyt w Instytucie nasi dydaktycy przybliżą uczniom biorącym udział w projekcie następujące zagadnienia:

  • Zjawiska fizyczne w strefie brzegowej - zjawiska takie jak: bryza, tsunami.
  • Wybrane składniki wody morskiej i ich znaczenie - wszystko, co wiąże się z zasoleniem, biogenami i węglem.
  • Zobaczyć dno morza - w jaki sposób naukowcy odkrywają tajemnice dna morskiego?