Eduscience

Polska Stacja Polarna


Polska Stacja Polarna. Film poklatkowy. Cz.1


Polska Stacja Polarna. Film poklatkowy. Cz.2


Południowy Spitsbergen - okolice Polskiej Stacji Polarnej


Mors cz. 1


Mors cz. 2


Śnieguły


AlczykiPraca w kuchni


Akcja Yarn Bombing


 Cielenie się lodowca


Pak lodowcowy


Lód morski a lód lodowcowyRenifery na SpitsbergenieNurnikiHuraganowe wiatry w Hornsundzie


Chmury soczewkowate