Eduscience

Propozycja 1.Obserwatorium Geofizyczne w Świdrze
ul. Brzozowa 2, 05-402 Otwock

Godziny zajęć: 9:00-11:00
Sprawdź wolne terminy w harmonogramie

Uwaga!
Grupy, które zdecydowały się na wycieczkę terenową w dolinie Świdra muszą mieć na zmianę kalosze.

Pole magnetyczne i elektryczne Ziemi

Czas trwania: 2 x 45 minut

Podczas tej części zajęć uczniowie poznają historię badań geofizycznych, zapoznają się z aparaturą stosowaną do pomiarów: pól magnetycznych i elektrycznych Ziemi, parametrów meteorologicznych, zanieczyszczeń powietrza oraz dowiedzą się, jakie zjawiska elektryczne zachodzą w atmosferze.

W czasie wizyty w obserwatorium przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

  • historia wybranych badań geofizycznych, w szczególności powstania pierwszego na ziemiach polskich obserwatorium magnetycznego w Świdrze, wyjaśnienie potrzeby prowadzenia ciągłych obserwacji i pomiarów na całym globie;
  • prezentacja wybranej aparatury pomiarowej stosowanej do pomiarów pól magnetycznych i elektrycznych Ziemi, parametrów meteorologicznych, zanieczyszczeń powietrza, omówienie procesu rozwoju czujników pomiarowych jako ważnego składnika badań naukowych;
  • omówienie podstawowych zjawisk meteorologicznych, klasyfikacji chmur i opadów, rozróżnianie siły wiatru oraz mocy promieniowania słonecznego, prognozowanie pogody

Zajęcia terenowe w dolinie Świdra

Czas trwania: 120 minut

Podczas zajęć terenowych uczniowie poznają jeden z prawych dopływów Wisły – rzekę Świder. Przemieszczając się wzdłuż doliny wykonają podstawowe pomiary dotyczące rzeki, jej doliny, nurtu oraz podstawowe obserwacje terenowe. W czasie zajęć zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

  • morfologia doliny rzecznej – koryto, łożysko, tarasy, kolejność powstawania elementów doliny rzecznej;
  • geologia doliny rzecznej – formy nagromadzenia osadów w obrębie koryta, przyrastanie i utrwalanie tarasu zalewowego, tarasy nadzalewowe;
  • procesy transportu materiału w korycie – transport pojedynczych ziaren piasku, powstawanie i ruch zmarszczek, powstawanie i ruch pręg oraz odsypów.

Uczestnicy wycieczki będą mogli wykonać: profil morfologiczny doliny, pomiary prędkości prądu, prędkości poruszania się zmarszczek i form o większych rozmiarach. Na bieżąco będą komentowane zjawiska i procesy zachodzące w miejscach obserwacji, np. powstawanie śladów działalności organizmów żyjących na dnie rzeki.

Badania geofizyczne w Arktyce

Czas trwania: 45 minut

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk prowadzi badania polarne, m.in. w oparciu o własną bazę – Polską Stację Polarną Hornsund na Spitsbergenie. Stacja została założona w 1957 roku z inicjatywy wybitnego polskiego geologa i polarnika, Stanisława Siedleckiego. Nieprzerwanie od 1978 roku  prowadzone są w niej całoroczne obserwacje i pomiary geofizyczne.

W jednym z budynków w Obserwatorium w Świdrze, w tzw. domku modrzewiowym, przygotowano wystawę polarną, na której prezentowane są zarówno przyrządy pomiarowe stosowane do badań Arktyki, jak i sprzęt codziennego użytku niezbędny polarnikom do tego, aby przetrwać trudne warunki klimatu polarnego. Po zwiedzaniu wystawy uczniowie mogą obejrzeć filmy przedstawiające życie w stacji polarnej, florę i faunę Spitsbergenu oraz relacje z wypraw.

Propozycja zajęć uzupełniających do realizacji na koszt szkoły

Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk
ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej

Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk w Powsinie, prowadzący działalność naukową i dydaktyczną, udostępnia zwiedzającym kolekcje roślin - zarówno tych występujących naturalnie na terenie Polski, jak również roślin użytkowych, ozdobnych, tropikalnych i subtropikalnych. Na terenie ogrodu działa Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej, które organizuje zajęcia i warsztaty dla szkół. Więcej informacji o możliwości wzięcia udziału w zajęciach oraz o odpłatności za bilety wstępu można uzyskać na stronie internetowej ogrodu.

Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk
Aleja Na Skarpie 20/26, 00-488 Warszawa

Muzeum Ziemi jest instytucją, która nie tylko gromadzi zbiory dziedzictwa geologicznego Polski, ale również prowadzi na szeroką skalę badania naukowe oraz działania popularyzujące nauki o Ziemi. W muzeum odbywają się lekcje muzealne dla uczniów na każdym etapie edukacyjnym. Muzeum oferuje kilkadziesiąt tematów lekcji. Informacja o sposobie rezerwacji oraz o cenach biletów znajduje się na stronie internetowej muzeum.

Zdrowe opalanie, czyli jakie?

Jak długo mogę się dziś opalać? To pytanie zadajemy sobie szczególnie w bardzo słoneczne dni. Czy możliwe jest wyznaczenie czasu opalania, w którym naszemu organizmowi dostarczymy dawkę promieniowania potrzebną do wytworzenia witaminy D3, a jednocześnie…

Czytaj więcej

Wakacyjna lektura dla nauczycieli

Zachęcamy do wpisania na swoją wakacyjną listę lektur dwóch nowych raportów dotyczących edukacji przyrodniczej. To idealne lektury letnie dla tych wszystkich, którzy zainteresowani są nauczaniem STEM oraz wykorzystaniem gier w nauczaniu!

Czytaj więcej