Eduscience

Na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Raciborzu spotkaliśmy się po raz ósmy w ramach Festiwalu Nauki. Zainteresowani przekonali się że nauka potrafi być naprawdę dobrą zabawą!

Uczestnicy imprezy mieli niepowtarzalną szansę na sklonowanie smoka, zrobienie baterii z cytryny czy ziemniaka, a także na wywołanie własnego pioruna. Liczne nagrody i niespodzianki przyciągały wielu chętnych.

Oprócz pokazów naukowych na scenie i eksperymentów w namiotach Festiwal uświetniły występy zespołów Raciborskiego Centrum Kultury takie jak: Zespół Skaza, Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha”, zespół wokalny PERSPEKTYWA oraz Klub Poezji Śpiewanej ATLANTYDA.

Zapraszamy do zapoznana się ze szczegółową relacją z Festiwalu Nauki w Raciborzu oraz do obejrzenia fotorelacji, która znajduje się TUTAJ.

_____________________________________________________________________________________

RacibórzRacibórz to najstarszy ośrodek miejski województwa śląskiego z bogatym dziedzictwem kulturowo-historycznym. Ponadtysiącletnia historia miasta spowodowała, że znajdują się w nim zabytki architektury i sztuki z prawie wszystkich epok.

Część zachowana do dziś decyduje o szczególnym kolorycie miasta.

Można tu zobaczyć takie osobliwości jak najstarszy w Polsce późnogotycki piec kaflowy, odnaleziony na terenie piastowskiego zamku z końca XV w. W tym zamku także można podziwiać kaplicę zamkową – perłę śląskiego gotyku, porównywaną do paryskiej Sainte-Chapelle.

Atrakcją Muzeum w Raciborzu jest mumia Egipcjanki sprzed 2000 lat, przywieziona w połowie XIX w. Kościół podominikański, wchodzący w skład budynków muzealnych, stanowi największą w Polsce nekropolię czeskich Przemyślidów.

Mało znanym faktem historycznym jest to, że w 1241 r. właśnie w Raciborzu, zanotowano i zachowano uchodzące za najstarsze pisane zdanie w języku polskim: „gorze szą nam stało”. Są to słowa Księcia Henryka Pobożnego wypowiedziane w obliczu klęski w bitwie z Tatarami pod Legnicą.

Turystów i podróżnych miasto wita dobrze przygotowaną bazą hotelową, smaczną kuchnią z miejscowymi specjałami, dobrym zapleczem kulturalno-rozrywkowym i rekreacyjno-sportowym.

Miasto położone na polsko-czeskim pograniczu, na terenie Bramy Morawskiej, jest otoczone unikatową przyrodą, której zachowaniem zajmuje się między innymi, utworzone we współpracy z Polską Akademią Nauk, pierwsze na Śląsku Arboretum Bramy Morawskiej. W jego zaciszu można skorzystać z miejskiego basenu oraz pola kempingowego i zaplecza sportowego. Warto wspomnieć o przepięknym leśno-stawowym rezerwacie przyrody „Łężczok”, stanowiącym fragment Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe”. Bogactwem przyrody wyróżnia się także centrum miasta, którego ozdobą jest najdłuższa w Europie aleja leszczyny tureckiej.

Jeżeli szukacie Państwo miasta przyjaznego i klimatycznego, to jest nim Racibórz. Miejscowość ma wszelkie zalety miasta, a równocześnie nie ma jego wad. Tutaj inwestują spółki giełdowe: Rafako S.A., ZPC Mieszko S.A., Henkel Polska Sp. z o.o. oraz SGL Carbon Polska S.A. Ale mimo uprzemysłowienia Racibórz pozostał ekologiczną oazą regionu śląskiego.

Racibórz, jako pierwsza gmina w Polsce, wdrożył system zarządzania środowiskowego według międzynarodowej normy ISO 14001. Miasto jest laureatem konkursów ekologicznych. Dokonania ekologiczne potwierdziły przyznane nagrody: Lider Polskiej Ekologii, Panteon Polskiej Ekologii, Przyjaźni Środowisku. Nie brakuje tu innych inwestycji ekologicznych. Miasto może się pochwalić nowoczesną oczyszczalnią ścieków,. Jest także jednym z beneficjentów Unijnego Programu Spójności, który na realizację zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej otrzymał dofinansowanie o wartości 60 mln złotych.

Racibórz miasto o szerokich perspektywach gospodarczych i turystycznych ma także wysokiej klasy specjalistów. Dynamizmowi ekonomicznemu sprzyja obecność w mieście oraz jego okolicach licznych szkół oraz uczelni akademickich. Szczególna dbałość o edukację młodzieży przejawia się w licznych programach i projektach dofinansowanych w ramach programu Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Samorząd miasta w ostatnich pięciu latach pozyskał 5 mln zł na dodatkowe zajęcia umożliwiające rozwój najzdolniejszych uczniów oraz wszechstronne dokształcanie młodzieży.

Władze Raciborza aktywnie działają na rzecz rozwoju współpracy i wymiany zagranicznej. Podpisane umowy o współpracy z miastami Europy wschodniej i zachodniej umożliwiają wymianę młodzieży, budowanie więzi partnerskich szkół, wspieranie instytucji kultury (dzięki realizowanym programom edukacyjnym i kulturalnym), a także inicjowanie spotkań, służących nawiązywaniu kontaktów pomiędzy zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi.


Źródła zdjęć miasta:

www.mapofpoland.pl
www.zamki.pl
pl.tripadvisor.com

Załączniki