Eduscience


Festiwal Nauki w Białej Podlaskiej odbędzie się 13 maja 2015 roku w Parku Radziwiłłowskim, początek o godzinie 9.00, zakończenie o 15.00.

W programie między innymi pokazy naukowe na scenie głównej i w namiotach tematycznych, konkursy, spotkania z gośćmi specjalnymi – Karolem Wójcickim i polarnikami z Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie, wykład Colina Rose’a.

Program i regulamin Festiwalu Nauki oraz zaproszenie na wykład Colina Rose’a znajdują się w załącznikach na dole strony.

_______________________________________________

Biała Podlaska

Biała Podlaska – stolica południowego Podlasia – miasto leżące w środkowo-wschodniej części Polski, w dolinie Krzny, lewego dopływu Bugu. Jest ono czwartym co do wielkości ośrodkiem Lubelszczyzny zajmującym powierzchnię 49 km² i liczącym 58 tysięcy mieszkańców. Biała Podlaska znajduje się na jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych Polski i Europy – międzynarodowej drodze E30 łączącej Madryt, Paryż, Berlin, Warszawę i Moskwę oraz międzynarodowej magistrali kolejowej E20, tworzących główny korytarz komunikacyjny Europy wschód–zachód.

W odległości 36 km od miasta przebiega granica państwowa z Republiką Białorusi. Znajdują się tam przejścia graniczne w Terespolu, Sławatyczach i Kukurykach. W odległości 25 km na wschód od Białej Podlaskiej usytuowany jest największy w Polsce kolejowy suchy port przeładunkowy w Małaszewiczach oraz Wolny Obszar Celny.

Do dnia dzisiejszego historycy nie są w stanie stwierdzić skąd dokładnie wzięła się nazwa miasta. Założenie Białej Podlaskiej przypisuje się w XV wieku wojewodzie trockiemu, hetmanowi Wielkiego Księstwa Litewskiego Piotrowi Ilinowiczowi Mondrygerowiczowi, określanemu przydomkiem „Biały”. W drugiej połowie XVI wieku miasto przeszło we władanie jednego z najbardziej znanych i potężnych rodów Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Radziwiłłów. Okres ich rządów, trwający dwa i pół wieku, przyniósł rozkwit i przyczynił się do szybkiego rozwoju miasta, przez długi czas zwanego Białą Książęcą bądź Białą Radziwiłłowską. Za panowania Radziwiłłów miasto otrzymało prawa magdeburskie, wzniesiono pałac wraz z umocnieniami obronnymi oraz założono Akademię Bialską, która od 1633 r. istniała jako filia Akademii Krakowskiej. W okresie międzywojennym dumą Białej Podlaskiej była Podlaska Wytwórnia Samolotów. W 1975 r. miasto zostało stolicą województwa bialskopodlaskiego, co przyczyniło się do ponad dwukrotnego zwiększenia liczby jego mieszkańców. Od 1999 roku (po reformie administracyjnej) Biała Podlaska posiada status powiatu grodzkiego i wiele uprawnień predestynujących ją do roli głównego ośrodka administracyjnego regionu.

Wielkim atutem Białej Podlaskiej jest oferta edukacyjna, dwie funkcjonujące uczelnie: Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II oraz Akademia Wychowania Fizycznego mocno wrosły w pejzaż miasta. Nowoczesne obiekty AWF-u, hale sportowe, stadion, baseny, mogą konkurować z najlepszymi w Polsce. Oprócz zajęć dydaktycznych i zawodów sportowych, odbywają się tu zgrupowania, na których goszczą sportowcy z najdalszych zakątków świata.

Bardzo ważnym czynnikiem poprawiającym atrakcyjność miasta jest środowisko naturalne, do najważniejszych ciekawostek turystycznych okolic Białej Podlaskiej należą:

  • Podlaski Przełom Bugu – z niespotykanymi już zbyt często łęgami, unikalnymi krajobrazami i jedną z ostatnich dużych, nizinnych, nieuregulowanych rzek w Europie;
  • Stadnina Koni Czystej Krwi Arabskiej w Janowie Podlaskim – znana na całym świecie, najstarsza państwowa stadnina koni w Polsce;
  • Uroczysko Zaborek – esencja nadbużańskiego Podlasia – zabytkowy kompleks starej drewnianej architektury odnowionej i przystosowanej do przyjmowania gości;
  • Wspaniale odrestaurowana letnia rezydencja Radziwiłłów w Roskoszy.

Do najcenniejszych zabytków Białej Podlaskiej należy zaliczyć:

  • Zespół Zamkowy Radziwiłłów otoczony fosą i wałami ziemnymi stanowiącymi rzadki przykład XVII-wiecznych umocnień ziemnych. W jednym z budynków wchodzących w skład zespołu mieści się Muzeum Południowego Podlasia słynące z największej w Polsce kolekcji ikon. Zbiory zawierają około 1400 obiektów w tym bardzo stare ikony z XVII i XVIII wieku;
  • Budynek dawnej Akademii Bialskiej, w której wykształcenie zdobywał między innymi Józef Ignacy Kraszewski, Roman Rogiński czy ksiądz Stanisław Brzóska.
  • Wzniesiony w 1525 roku najstarszy i najcenniejszy obiekt sakralny Białej Podlaskiej kościół p.w. św. Anny.


Załączniki