Eduscience


Ostatni w roku 2013 Festiwal EDUSCIENCE miał przyjemność zagościć w Nowym Dworze Gdańskim. Pogoda była dla nas łaskawa i pomimo późnego terminu organizacji całego przedsięwzięcia słońce oświetlało naukowe namioty i szalonych naukowców.

Pierwszy dzień Festiwalu zorganizowany został w Szkole Podstawowej nr 1 im. J.Korczaka. Dzieci miały okazję poczuć się jak prawdziwi naukowcy, dzięki przygotowanych w profesjonalny sposób warsztatom.

Następnego dnia w pobliżu Żuławskiego Domu Kultury zorganizowany został 2-gi dzień Festiwalu. Przygotowane pokazy naukowe na scenie oraz w namiotach okazały się niepowtarzalną okazją do zdobywania wiedzy poprzez zabawę i eksperyment.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną relacją z Festiwalu w Nowym Dworze Gdańskim, który znajduje się tutaj.Gmina i miasto Nowy Dwór Gdański

Nowy Dwór Gdański znajduje się w środkowej części Żuław Wiślanych, w powiecie nowodworskim, przy krajowej trasie E7. Lokalizacja sprawia, że Nowy Dwór Gdański zyskał miano stolicy Żuław.

Miasteczko jest położone nad Tugą, niewielkim dopływem Szkarpawy. Wraz z otaczającymi je 25 sołectwami tworzy gminę Nowy Dwór Gdański zamieszkałą przez 18 tysięcy osób
o powierzchni 213 km2.

Jest ona gminą miejsko-wiejską i zachowała rolniczy charakter, czemu sprzyjają żyzne żuławskie gleby, od wieków stanowiące bogactwo tych terenów. Rolnictwo pozostaje ciągle ważną gałęzią lokalnej gospodarki.

Tym co wyróżnia Żuławy Wiślane, w tym gminę Nowy Dwór Gdański, jest nizinny krajobraz bez naturalnych wzniesień. Część obszaru gminy leży poniżej poziomu morza, a przed podtopieniami chroni ją system odwadniający z siecią kanałów, rowów melioracyjnych
i przepompowni. Gdyby nie działalność człowieka na Żuławach związana z budową urządzeń hydrotechnicznych, ten obszar prawdopodobnie by nie istniał na mapie Polski, a na pewno miałby inną powierzchnię.  Przykładem tego, jak ważne jest osuszanie terenu dla istnienia Żuław są wydarzenia z końca drugiej wojny światowej. Kiedy w 1945 roku wycofujące się wojska niemieckie wysadziły wały Wisły, Nogatu i Tugi, Żuławy znalazły się pod wodą,
a infrastruktura została kompletnie zniszczona. Powojenni osadnicy żuławscy przez kilka lat osuszali i oczyszczali zalane ziemie.

Nowy Dwór Gdański jest siedzibą instytucji samorządowych gminnych i powiatowych, placówek oświatowych oraz filii gdańskiej uczelni wyższej.

Gmina Nowy Dwór Gdański współpracuje z czterema miastami partnerskimi: Hennef (Sieg)
w Niemczech, Swietłyj w obwodzie kaliningradzkim, Sarny na Ukrainie oraz Velka nad Velickou w Czechach.

Na terenie nowodworskiej gminy w zachowanych zabytkach, wyglądzie wsi, architekturze można dostrzec dawną wielokulturowość Żuław, wpływy osadnictwa niemieckiego, holenderskiego, polskiego. Historyczne ekspozycje związane z regionem zgromadzono w nowodworskim Żuławskim Parku Historycznym. Do lokalnych atrakcji można zaliczyć wakacyjną kolej wąskotorową, szlaki wodne dla żeglarzy i wodniaków oraz zabytkowe, wiejskie kościoły.


Załączniki