Eduscience


Propozycja 2.
Centralne Obserwatorium Geofizyczne w Belsku

05-622 Belsk Duży

Godziny zajęć: 10:00-13:00

Sprawdź wolne terminy w harmonogramie

Tajemnica pola magnetycznego Ziemi

Czas trwania: 45 minut

Zajęcia poświęcone są różnym aspektom badań ziemskiego pola magnetycznego. Uczestnicy poznają źródła pola magnetycznego pochodzenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz zapoznają się ze współczesnymi metodami obserwacji magnetyzmu ziemskiego. Podczas zwiedzania obserwatorium uczestnicy poznają historię obserwacji magnetycznych w Belsku, dowiedzą się, w jaki sposób polskie obserwatoria współpracują ze światową siecią obserwatoriów geomagnetycznych oraz poznają praktyczne znaczenie obserwacji magnetycznych. W sali pokazowej zapoznają się z wybranymi przyrządami służącymi do obserwacji magnetycznych.

Fascynujące zjawiska atmosferyczne

Czas trwania: 45 minut

Centralne Obserwatorium Geofizyczne w Belsku prowadzi kompleksowe badania z zakresu fizyki atmosfery. Podczas tej części uczestnicy dowiedzą się, na czym polegają obserwacje i pomiary atmosfery. Podczas zwiedzania pawilonu pomiarowego oraz ogródka meteorologicznego zostaną zaprezentowane przyrządy służące do pomiarów w dziedzinie fizyki atmosfery.

Dokładne poznanie praw rządzących atmosferą i pogodą pozwala naukowcom m.in. na przewidywanie, czyli prognozę pogody. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób powstaje mapa synoptyczna, dlaczego prognozy pogody nie zawsze się sprawdzają oraz w jaki sposób samemu obserwować niebo, aby przewidywać najbardziej oczywiste zjawiska atmosferyczne.

W części dotyczącej inżynierii pogody uczestnicy dowiedzą się, czy możliwe jest ingerowanie w pogodę i jej zmiana. Poznają, na jakiej zasadzie działają armaty przeciwgradowe, nagrzewnice sadownicze oraz dowiedzą się, na czym polega zasiewanie chmur.

Słońce – nieocenione źródło energii

Czas trwania: 45 minut

Nie sposób przecenić roli Słońca w rozwoju i utrzymaniu życia na Ziemi. Większość procesów zachodzących na naszej planecie ma swoje źródło w energii pochodzącej ze Słońca. Jest ono niezbędne m.in. do obiegu wody w przyrodzie oraz procesu fotosyntezy, dzięki czemu na świecie istnieje materia organiczna, a powietrze zawiera niezbędny do oddychania tlen.

W Centralnym Obserwatorium Geofizycznym w Belsku, w ramach badań fizyki atmosfery, prowadzi się m.in. pomiary dopływu promieniowania słonecznego do powierzchni Ziemi. Przedmiotem zainteresowania jest zarówno dopływ promieniowania całkowitego, jak i promieniowanie ultrafioletowe Słońca.

Zajęcia na temat energii słonecznej są przygotowane w taki sposób, aby uczniowie mogli poznawać prawa przyrody poprzez eksperymenty. Czeka na nich szereg doświadczeń związanych z promieniowaniem słonecznym. Będą mogli się przekonać, że nawet przy pochmurnym niebie można uzyskać energię elektryczną z baterii słonecznych. Uczestnicy zajęć spróbują podłączyć do takiej baterii silnik elektryczny z wirującą tarczą, syrenę alarmową oraz minispawarkę, za pomocą której da się efektownie wypalać dziury w folii aluminiowej. Uczniowie będą mogli bawić się panelami słonecznymi, ustawiać je pod różnymi kątami i obserwować, kiedy dają one najwięcej energii, a kiedy najmniej (prędkość obracania silnika, głośność wycia syrenki, wskazania woltomierza i amperomierza). W wyjątkowo słoneczne dni uczniowie będą mogli zobaczyć działanie kuchenki słonecznej. Dowiedzą się także, w jaki sposób prowadzący te zajęcia potrafi usmażyć jajecznicę używając anteny satelitarnej.

Propozycja zajęć uzupełniających do realizacji na koszt szkoły

Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk,
Aleja Na Skarpie 20/26, 00-488 Warszawa

Muzeum Ziemi jest instytucją, która nie tylko gromadzi zbiory dziedzictwa geologicznego Polski, ale również prowadzi na szeroką skalę badania naukowe oraz działania popularyzujące nauki o Ziemi. W muzeum odbywają się lekcje muzealne dla uczniów na każdym etapie edukacyjnym. Muzeum oferuje kilkadziesiąt tematów lekcji. Informacja o sposobie rezerwacji oraz o cenach biletów znajduje się na stronie internetowej muzeum.

Rezerwat „Modrzewina”
Belsk Duży (Informacja: Nadleśnictwo Grójec, Podole 91, 05-600 Grójec)

Znajdujący się na terenie Nadleśnictwa Grójec rezerwat przyrody obejmuje ponad 300-hektarowy obszar lasu, w którym występują dęby, sosny, graby i lipy oraz wyjątkowe w tym miejscu okazy modrzewia polskiego. W ścisłej części rezerwatu można oglądać drzewa w wieku ok. 200 lat o wysokości powyżej 30 metrów. Po rezerwacie oprowadzają pracownicy Nadleśnictwa Grójec.

Zdrowe opalanie, czyli jakie?

Jak długo mogę się dziś opalać? To pytanie zadajemy sobie szczególnie w bardzo słoneczne dni. Czy możliwe jest wyznaczenie czasu opalania, w którym naszemu organizmowi dostarczymy dawkę promieniowania potrzebną do wytworzenia witaminy D3, a jednocześnie…

Czytaj więcej

Wakacyjna lektura dla nauczycieli

Zachęcamy do wpisania na swoją wakacyjną listę lektur dwóch nowych raportów dotyczących edukacji przyrodniczej. To idealne lektury letnie dla tych wszystkich, którzy zainteresowani są nauczaniem STEM oraz wykorzystaniem gier w nauczaniu!

Czytaj więcej