Eduscience

Propozycja 6.Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot

Godziny zajęć: 12:00-15:00

Sprawdź wolne terminy w harmonogramie

UWAGA! Harmonogram wycieczek do Sopotu pojawi się wkrótce.

Zjawiska w strefie brzegowej

Czas trwania: 45-60 minut

Celem zajęć organizowanych w Instytucie Oceanologii PAN jest zapoznanie uczniów z podstawowymi elementami badań oceanograficznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów środowiska przybrzeżnego. W części dotyczącej zjawisk w strefie brzegowej uczestnicy wycieczki dowiedzą się, jaki jest mechanizm powstawania wiatrów lokalnych – bryz morskich. Dowiedzą się, jakie warunki są niezbędne, aby powstał ten rodzaj wiatru.

Instytut prowadzi badania także poza granicami Polski, m.in. w miejscach zagrożonym wystąpieniem tsunami. Ma ono wpływ nie tylko na życie ludzi zamieszkujących obszary nadmorskie, ale także jest ważnym czynnikiem wpływającym na przyrodę ożywioną i nieożywioną strefy brzegowej. Uczniowie poznają mechanizm powstawania tsunami oraz jego skutki. Zastanowią się ponadto, jakie czynności należy podejmować, aby zminimalizować negatywne skutki tego zjawiska.

System ocean atmosfera

Czas trwania: 45-60 minut

Celem tej części zajęć jest zapoznanie uczniów z podstawowymi elementami systemu ocean – atmosfera i jego roli w kształtowaniu klimatu. Uczestnicy wycieczki dowiedzą się, jaką rolę ma bilans promieniowania na zmiany parametrów klimatycznych. Dowiedzą się też, jaki wpływ na tworzenie się klimatu ma oddziaływanie wiatru na powierzchnię morza. Nauczą się rozróżniać pojęcia pogody i klimatu.

Plaża jako środowisko życia

Czas trwania: 45 minut

Plaża to pas nadbrzeżny pokryty materiałem sypkim, leżący nad brzegiem zbiorników wodnych. Dla turystów to przede wszystkim miejsce wypoczynku, plażowania, gry w piłkę. Tym razem uczestnicy wycieczki będą mieli okazję spojrzeć na plażę okiem badacza. Pomogą im w tym naukowcy z Instytutu Oceanologii PAN, którzy udowodnią, że plaża jest przede wszystkim środowiskiem życia dla wielu mikroskopijnych organizmów. W czasie zajęć uczniowie będą mogli wyjść na plażę w celu dokonania obserwacji i pobrania próbek.

Morskie zwierzęta                                                

Czas trwania: 45 minut

Uczniowie poznają ciekawostki m.in. o planktonie, sposobach unikania drapieżników przez zwierzęta morskie. W zajęciach zostaną wykorzystane materiały Zakładu Ekologii Morza IO PAN (zakonserwowane próbki planktonu, skorupiaków, mięczaków itp.).

Uczestnicy zajęć poznają też "rekordy" morskich zwierząt w kategoriach: największy, najszybszy, najgłębiej nurkujący itd. oraz ciekawostki na ich temat, zobaczą ich zdjęcia. Uczniowie wspólnie z prowadzącą wykonają doświadczenie z przedmiotami unoszącymi się na wodzie i tonącymi, mające na celu zobrazowanie sposobów utrzymywania pływalności przez różne morskie organizmy.

Co się kryje w wodzie morskiej?

Czas trwania: 45-55 minut

Tematem tej części wycieczki są wybrane składniki wody morskiej i ich znaczenie. Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z zasoleniem wody morskiej, związkami biogenicznymi oraz obiegiem węgla w środowisku morskim. Omawiane tematy będą odnosić się do niektórych zagadnień z podstawy programowej, np. takich jak: dysocjacja kwasów i soli, pH, zmiany skupienia wody. W ramach doświadczenia zaplanowano wyjście na plażę, pobranie próbki wody, zmierzenie zasolenia, pH, temperatury, powrót do Instytutu, sączenie wody morskiej i słodkiej, wskazanie różnic oraz ponowne zmierzenie zasolenia, temperatury oraz pH (za pomocą różnych metod).

Możliwe jest także zorganizowanie zajęć na jeden z następujących tematów:

  • zanieczyszczenia Bałtyku (bałtyckie śmieci, zatopiona broń, eutrofizacja);
  • wykorzystanie Morza Bałtyckiego (strefa nadmorska, elektrownie wiatrowe);
  • zmiany klimatu na podstawie Morza Bałtyckiego (zakwaszenie wody morskiej).

Propozycja zajęć uzupełniających do realizacji na koszt szkoły

Błękitna Szkoła w Helu przy Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Morska 2, 84-150 Hel

Wizyta w helskim fokarium daje możliwość spotkania z fascynującym ssakiem Bałtyku – foką szarą. Przez cały rok można podziwiać te zwierzęta podczas specjalnego pokazu – karmienia i treningu medycznego. Ponadto w ramach Błękitnej Szkoły prowadzone są warsztaty morskie dla uczniów. Uczestnicy mogą wybrać jeden z kilkunastu tematów, o którym z ogromną pasją opowiedzą pracownicy Stacji Morskiej. Należy pamiętać, że o ile wstęp na teren fokarium jest możliwy bez wcześniejszego uzgodnienia, o tyle rezerwacji warsztatów należy dokonywać z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.