Eduscience

Wycieczki EDUSCIENCE w okresie testowania

Jak wynika z obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego, obserwacje bezpośrednie i zajęcia w terenie są jedną z zalecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej form i metod pracy z uczniami. Takie podejście do kształcenia dzieci i młodzieży jest także jednym z założeń projektu EDUSCIENCE.

W okresie testowania projektu, przez dwa lata szkolne zorganizowano 250 dwudniowych wycieczek dydaktycznych dla wszystkich klas biorących udział w projekcie. W tym okresie wypracowano skuteczne rozwiązania dydaktyczne pozwalające przekazać uczniom niezbędną wiedzę w sposób skuteczny, a jednocześnie atrakcyjny.


Wycieczki dla nowych szkół

Po zakończeniu okresu testowania w szkołach obserwatoria w dalszym ciągu będą przyjmować uczniów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Szkoły, które zadeklarują chęć udziału w projekcie, będą mogły wziąć udział w bezpłatnych warsztatach przeprowadzonych z wykorzystaniem zaplecza naukowego instytucji biorących udział w Projekcie. Są to:

Zajęcia w ramach projektu odbywają się także w:

Oprócz zajęć realizowanych w oparciu o zaplecze naukowe instytucji zaangażowanych w projekt przedstawione zostaną propozycje dodatkowych zajęć, które szkoły mogą zrealizować na własny koszt. Zajęcia te były testowane podczas wycieczek dydaktycznych EDUSCIENCE w okresie wrzesień 2012 – czerwiec 2014 roku. Stanowią one często uzupełnienie treści realizowanych w obserwatoriach i pomagają lepiej zrozumieć złożoność zjawisk przyrodniczych. Poszerzają także wiedzę z zakresu walorów przyrodniczych i kulturowych Polski.

Dodatkowe zajęcia, rozszerzające program wycieczek mogą odbywać się w:

Biorąc udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu EDUSCIENCE uczniowie otrzymują możliwość odwiedzenia obserwatoriów naukowych, poznania specyfiki pracy naukowców, zapoznania się z działalnością zarówno historycznej, jak i nowoczesnej aparatury rejestrującej oraz wykonania własnych pomiarów. To także niepowtarzalna okazja zwiedzania tych części obserwatoriów, które na co dzień nie są dostępne dla odwiedzających. Zajęcia w obserwatoriach są przygotowane w taki sposób, aby zainteresować zarówno najmłodszych – uczniów szkół podstawowych, jak również młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najnowszymi wynikami badań zjawisk zachodzących na Ziemi, przybliżenie metod pracy, aparatury pomiarowej, historii badań oraz znaczenia badań prowadzonych w Polsce dla rozwoju światowej nauki. Uczniowie będą mogli ponadto brać udział w procesie badawczym, przeprowadzać proste, dostosowane do wieku i umiejętności doświadczenia i zadania oraz uczestniczyć w ćwiczeniach terenowych.

Istotnym elementem wycieczek jest także rozbudzanie wśród uczestników ciekawości w poznawaniu zjawisk przyrodniczych oraz pokazanie, że w świecie nauki jest wciąż wiele spraw niewyjaśnionych, budzących wątpliwości, które wymagają dalszych studiów i obserwacji. To dlatego wycieczki dydaktyczne mogą być inspiracją dla uczniów do podjęcia w przyszłości pracy naukowej dotyczącej zagadnień z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych.

Dla szkół biorących udział w projekcie przygotowano dziewięć propozycji wycieczek możliwych do zrealizowania na terenie województw: mazowieckiego, małopolskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

Informacje o poszczególnych wycieczkach

Szczegółowe informacje o wycieczkach organizowanych w ramach projektu EDUSCIENCE znajdują się w zakładkach na pasku bocznym.

Zgłoszenia do udziału w zajęciach

Rezerwacji terminów można dokonywać telefonicznie, pod numerem: 22 69-15-827. Potwierdzeniem rezerwacji jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w wycieczce oraz przesłanie jej skanu na adres kbranicka [at] igf.edu.pl Wzór deklaracji można znaleźć tutaj. Pobranie pliku jest możliwe po zalogowaniu na platformę e-learningową.

Uwaga:
Warunkiem przyjęcia klasy na wycieczkę jest zgłoszenie szkoły do udziału w Projekcie. Zgłoszenia szkoły można dokonać poprzez rejestrację na platformie platforma.eduscience.pl

Zdrowe opalanie, czyli jakie?

Jak długo mogę się dziś opalać? To pytanie zadajemy sobie szczególnie w bardzo słoneczne dni. Czy możliwe jest wyznaczenie czasu opalania, w którym naszemu organizmowi dostarczymy dawkę promieniowania potrzebną do wytworzenia witaminy D3, a jednocześnie…

Czytaj więcej

Wakacyjna lektura dla nauczycieli

Zachęcamy do wpisania na swoją wakacyjną listę lektur dwóch nowych raportów dotyczących edukacji przyrodniczej. To idealne lektury letnie dla tych wszystkich, którzy zainteresowani są nauczaniem STEM oraz wykorzystaniem gier w nauczaniu!

Czytaj więcej