Eduscience

Wycieczki EDUSCIENCE w okresie testowania

Jak wynika z obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego, obserwacje bezpośrednie i zajęcia w terenie są jedną z zalecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej form i metod pracy z uczniami. Takie podejście do kształcenia dzieci i młodzieży jest także jednym z założeń projektu EDUSCIENCE.

W okresie testowania projektu, przez dwa lata szkolne zorganizowano 250 dwudniowych wycieczek dydaktycznych dla wszystkich klas biorących udział w projekcie. W tym okresie wypracowano skuteczne rozwiązania dydaktyczne pozwalające przekazać uczniom niezbędną wiedzę w sposób skuteczny, a jednocześnie atrakcyjny.


Wycieczki dla nowych szkół

Po zakończeniu okresu testowania w szkołach obserwatoria w dalszym ciągu będą przyjmować uczniów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Szkoły, które zadeklarują chęć udziału w projekcie, będą mogły wziąć udział w bezpłatnych warsztatach przeprowadzonych z wykorzystaniem zaplecza naukowego instytucji biorących udział w Projekcie. Są to:

Zajęcia w ramach projektu odbywają się także w:

Oprócz zajęć realizowanych w oparciu o zaplecze naukowe instytucji zaangażowanych w projekt przedstawione zostaną propozycje dodatkowych zajęć, które szkoły mogą zrealizować na własny koszt. Zajęcia te były testowane podczas wycieczek dydaktycznych EDUSCIENCE w okresie wrzesień 2012 – czerwiec 2014 roku. Stanowią one często uzupełnienie treści realizowanych w obserwatoriach i pomagają lepiej zrozumieć złożoność zjawisk przyrodniczych. Poszerzają także wiedzę z zakresu walorów przyrodniczych i kulturowych Polski.

Dodatkowe zajęcia, rozszerzające program wycieczek mogą odbywać się w:

Biorąc udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu EDUSCIENCE uczniowie otrzymują możliwość odwiedzenia obserwatoriów naukowych, poznania specyfiki pracy naukowców, zapoznania się z działalnością zarówno historycznej, jak i nowoczesnej aparatury rejestrującej oraz wykonania własnych pomiarów. To także niepowtarzalna okazja zwiedzania tych części obserwatoriów, które na co dzień nie są dostępne dla odwiedzających. Zajęcia w obserwatoriach są przygotowane w taki sposób, aby zainteresować zarówno najmłodszych – uczniów szkół podstawowych, jak również młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najnowszymi wynikami badań zjawisk zachodzących na Ziemi, przybliżenie metod pracy, aparatury pomiarowej, historii badań oraz znaczenia badań prowadzonych w Polsce dla rozwoju światowej nauki. Uczniowie będą mogli ponadto brać udział w procesie badawczym, przeprowadzać proste, dostosowane do wieku i umiejętności doświadczenia i zadania oraz uczestniczyć w ćwiczeniach terenowych.

Istotnym elementem wycieczek jest także rozbudzanie wśród uczestników ciekawości w poznawaniu zjawisk przyrodniczych oraz pokazanie, że w świecie nauki jest wciąż wiele spraw niewyjaśnionych, budzących wątpliwości, które wymagają dalszych studiów i obserwacji. To dlatego wycieczki dydaktyczne mogą być inspiracją dla uczniów do podjęcia w przyszłości pracy naukowej dotyczącej zagadnień z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych.

Dla szkół biorących udział w projekcie przygotowano dziewięć propozycji wycieczek możliwych do zrealizowania na terenie województw: mazowieckiego, małopolskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

Informacje o poszczególnych wycieczkach

Szczegółowe informacje o wycieczkach organizowanych w ramach projektu EDUSCIENCE znajdują się w zakładkach na pasku bocznym.

Zgłoszenia do udziału w zajęciach

Rezerwacji terminów można dokonywać telefonicznie, pod numerem: 22 69-15-827. Potwierdzeniem rezerwacji jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w wycieczce oraz przesłanie jej skanu na adres kbranicka [at] igf.edu.pl Wzór deklaracji można znaleźć tutaj. Pobranie pliku jest możliwe po zalogowaniu na platformę e-learningową.

Uwaga:
Warunkiem przyjęcia klasy na wycieczkę jest zgłoszenie szkoły do udziału w Projekcie. Zgłoszenia szkoły można dokonać poprzez rejestrację na platformie platforma.eduscience.pl

Zielone wtorki z Scientix - seria webinariów

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinariach cyklu „Zielone Wtorki z Scientix”. Co dwa-trzy tygodnie (we wtorki o godzinie 17.00) zaprosimy Państwa na spotkania online wokół tematów środowiskowych. Poprowadzą je pracownicy Instytutu Geofizyki…

Czytaj więcej

Dołącz do projektu polarnego dla szkół

Drodzy Nauczyciele, mamy dla Was i dla Waszych szkół kolejną projektową propozycję Projekt EDU-ARCTIC2 oferuje ciekawe pakiety, z którymi uczniowie mogą pracować samodzielnie lub pod Waszym okiem, a także webinaria polarne i filmy 360 stopni…

Czytaj więcej