Eduscience


W miniony weekend zorganizowaliśmy ostatni przed wakacjami Festiwal Nauki. Tym razem odwiedziliśmy gminę Rogów, która zorganizowała mnóstwo dodatkowych atrakcji, dostępnych nieodpłatnie dla odwiedzających.

W piątek 14 czerwca zorganizowana została część warsztatowa w specjalnie przygotowanych salach szkoły. Gimnazjaliści z klasy Ib zostali podzieleni na zespoły i wzięli udział w warsztatach edukacyjnych. Sesja inaugurująca rozpoczęła się przed 10.00. Zespoły uczniów rotowały podczas przerw między kolejnymi sesjami trwającymi po 45 minut każda.

W sobotę odbyła się część plenerowa Festiwalu. Uroczysta inauguracja z udziałem przedstawicieli Instytutu oraz władz lokalnych i zaproszonych gości.

Otwierający Festiwal zachęcili wszystkich zgromadzonych na terenie kompleksu sportowego „Orlik” przy ul. 3 Maja do aktywnego uczestnictwa w imprezie. Boisko na ponad 6 godzin zamieniło się w arenę widowiska naukowo-artystycznego. Nad przebiegiem imprezy czuwał konferansjer, który żywiołowo zachęcał do udziału w pokazach.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną relacją z Festiwalu w Rogowie, która znajduje się – tutaj.


Rogów

Gmina Rogów jest gminą o charakterze wiejskim położoną we wschodniej części województwa łódzkiego, w obrębie powiatu brzezińskiego. Zajmuje obszar o powierzchni 66,23 km², który zamieszkuje 4771 osób. Tworzy ją 19 miejscowości.

Stolica Gminy – Rogów znajduje się w odległości 30 km od Łodzi i 90 km od Warszawy. Leży przy jednej z ważniejszych linii kolejowych (dawna kolej Warszawsko – Wiedeńska).

W Rogowie znajduje się znane nie tylko w kraju, ale także w Europie , Arboretum założone w 1925 roku. Dostępne dla zwiedzających Arboretum i Alpinarium posiadają bogate kolekcje botaniczne i zbiory przyrodnicze.  Znajduje się  tam okazały zbiór roślin  z całego świata, od małych alpejskich roślinek po wyniosłe drzewa korkowe. Obejmuje ok. 400 gatunków roślin zielonych i odwiedza je co roku ok. 70 tys. osób z Polski i zagranicy. Oprócz Arboretum można zwiedzić znajdujące się tuż obok Muzeum Lasu i Drewna utworzone w 1950 r. Ta oryginalna placówka muzealna posiada bogatą kolekcję zoologiczną, dotyczącą ptaków i ssaków a także zbiory botaniczne, fitopatologiczne i tzw. ksylotekę - zbiory próbek drewna.

Drugą atrakcją turystyczną Rogowa jest kolej wąskotorowa - Rogów-Biała Rawska zbudowana jako wojskowa kolej polowa przez wojska niemieckie podczas I Wojny Światowej. Linia powstała po to by zaopatrywać front w żywność, broń i amunicję, oraz by wywozić rannych niemieckich żołnierzy. Obecnie jest jedyną czynną linią kolei wąskotorowej na terenie województwa. Jej trasa wiedzie przez malownicze, pagórkowate tereny Zachodniego Mazowsza. Każdego roku przewozi ok. 25 tys. turystów z całego kraju.

Przez teren Gminy przepływa wąską doliną rzeka Mroga. Otoczona lasem i łąkami, płynąc zakolami pomiędzy stromymi urwiskami tworzy „bajkowy” klimat dla osób ceniących sobie wędrówkę wśród dzikiej przyrody.

W celu ochrony tego  unikatowego krajobrazu z licznymi parowami, źródłami oraz głazami narzutowym w 1997 r. utworzono Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Dolina Mrogi" o łącznej powierzchni 493 ha.

Załączniki