Eduscience

logo American Systems

Amercan Systems Sp. z o.o. jest firmą z branży informatycznej, zarejestrowaną w 2006 roku.
Do głównych obszarów działalności firmy należą:

  • Wdrażanie nowoczesnych i wydajnych, dedykowanych rozwiązań, kierowanych na rynki mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw.
  • Wdrażanie oraz integracja rozwiązań informatycznych dla jednostek administracji państwowej, samorządowej oraz rynku użyteczności publicznej.
  • Wdrażanie rozwiązań do obsługi programów lojalnościowych, wymiany elektronicznych dokumentów i informacji biznesowych, zarządzania procesami sprzedaży, zarządzania dokumentami i ich przepływem w firmie.
  • Pozyskiwanie dotacji unijnych na rozwój technologii informatycznych.

Wśród naszych dotychczasowych osiągnięć warto wymienić:

  1. Wdrożenie w ponad 300 szkołach w Polsce oprogramowania e-learningowego wraz z szkoleniem dla użytkowników. W tej chwili kolejne wdrożenia realizowane są w 150 placówkach.
  2. Stworzenie autorskiej platformy do zarządzania placówką edukacyjną, treściami edukacyjnymi oraz procesem dydaktycznym „nSzkoła”.
  3. Tworzenie systemu do gromadzenia i przetwarzania danych dla Europejskiej Platformy Technologicznej Budownictwa.
  4. Stworzenie koncepcji i implementacja systemu extranet na rzecz projektu: „Self-Employment under the LEONARDO DA VINCI, Second phase: 2000-2006”.
  5. Stworzenie koncepcji, implementacja i administrowanie systemem CMSv3 (Content Management System) w ramach projektu „e-service package for companies - PEP”.

Ideą naszej firmy jest świadczenie usług, które zapewnią najwyższy komfort pracy. Swą działalność opieramy na partnerskich stosunkach i indywidualnym traktowaniu odbiorców naszych usług. Dążymy do tego, aby darzyli nas oni pełnym zaufaniem. Najsilniejszą motywacją do dalszych działań, związanych z tworzeniem przyjaznego i efektywnego oprogramowania jest dla nas zawsze opinia odbiorcy i jego referencje.

Oto kilka z nich, potwierdzających, że realizacja projektów wspólnie z nami stanowi istotny czynnik rozwojowy dla szkół.

„Serdecznie dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu obsługi platformy e-learningowej […]. Jesteśmy zainteresowani wdrożeniem innowacyjnej platformy edukacyjnej przedstawionej nam przez Państwa, ponieważ widzimy w tym systemie rozwiązania, które wychodzą naprzeciw potrzebom naszych słuchaczy oraz warunkom organizacyjnym Szkoły. Zaproponowane przez Państwa rozwiązania systemowe wyróżniają się wielkim potencjałem i funkcjonalnością, dzięki temu będziemy mogli uatrakcyjnić naszą ofertę edukacyjną”.

Zespół Szkół dla Dorosłych im. Św. Teresy w Lublinie.

„W ramach szkoleń, przeprowadzonych w projekcie, pracownicy szkoły nabyli praktyczne umiejętności posługiwania się platformą e-learningową, które z pewnością zostaną wykorzystane w ich dalszej pracy. Istotną zaletą szkoleń, był fakt, iż prowadzone były przez praktyków, na co dzień pracujących w sektorze edukacji i doskonale znających jego specyfikę, dzięki czemu treści szkoleniowe były bardzo użyteczne”.

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 we Włocławku