Eduscience

Pikniki EDUSCIENCE odbywały się przez dwa lata szkolne (2012/13 i 2013/14) w wybranych szkołach wśród 250 szkół biorących udział w testowaniu Projektu. Mimo że pikniki nie odbywały się na powietrzu, co sugerowałaby nazwa, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów i aprobatą nauczycieli. Były organizowane w budynkach szkolnych – w salach gimnastycznych, aulach, pracowniach przyrodniczych. Brali w nich udział uczniowie i uczennice z Projektu EDUSCIENCE i spoza niego.

Szkoły, w których odbywały się pikniki zostały wyłonione w dodatkowej rekrutacji. Początkowo wyłoniono 64 placówki, okazało się jednak, że można przeprowadzić o 25 pikników więcej. Tak więc w sumie odbyło się 89 takich imprez w całej Polsce. Do każdego województwa dotarliśmy kilkukrotnie.

Nadrzędnym celem było takie zorganizowanie zajęć, aby uczniowie zachwycili się poznawaniem zjawisk przyrodniczych na drodze doświadczania. Kiedy nauka przestaje być nudnym wkuwaniem zdań z podręcznika, przed uczniami otwierają się nowe możliwości, na nowo spoglądają na fizykę, matematykę, biologię, chemię czy geografię. Zaczynają zastanawiać się, dlaczego zjawiska przebiegają w taki, a nie inny sposób. Wówczas dopiero sięgnięcie po obowiązujące reguły i wzoru powala uporządkować to wszystko, co wcześniej udało się zaobserwować.

O tym, że taka forma popularyzacji nauki się sprawdza, można było się przekonać, obserwując zaangażowanie uczestników, ich udział w eksperymentach i stawiane przez nich podczas każdego pikniku pytania. Również nauczycie zgłaszali potrzebę organizowania tego typu imprez w szkołach. W ostatnich kilkunastu latach panował trend likwidacji specjalistycznych pracowni w szkołach, przez co powstała luka w nauczaniu przedmiotów ścisłych, w których istotne jest empiryczne poznanie zjawisk przyrodniczych.

Oto atrakcje, które znajdowały się w  programie Pikników EDUSCIENCE:

  • ogólnodostępny pokaz naukowy dla wszystkich uczniów szkoły
  • warsztaty naukowe,
  • pokazy w planetarium,
  • stanowiska samoobsługowe,
  • dla klas uczestniczących w projekcie 45-minutowe lekcje dydaktyczne z zastosowaniem innowacyjnych metod.

W wielu szkołach Piknik EDUSCIENCE stawał się całodniowym świętem. Impreza rozpoczynała się od ogólnodostępnego pokazu naukowego, najczęściej spektakularnego – na scenie wybuchały bowiem butelki napełnione ciekłym azotem, płonął ogień w różnych kolorach, implodowały puszki. Po zakończeniu pokazu uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach naukowych, w czasie których pod okiem doświadczonych instruktorów poznawali m.in. właściwości substancji, pola magnetycznego, badali pH płynów codziennego użytku, wykonywali wstęgę Möbiusa, mierzyli prędkość światła, wyizolowywali własne DNA.

Elementem pikniku był także seans w przenośnym planetarium, dzięki któremu uczniowie po zakończonym seansie potrafili odszukać na niebie podstawowe gwiazdozbiory, wskazać jaśniejsze gwiazdy i mgławice oraz poznawali prawa Keplera.

W celu umożliwienia uczestnikom samodzielnych obserwacji zjawisk fizycznych, przygotowano stanowiska samoobsługowe. Największym powodzeniem cieszyły się dmuchawy przybliżające prawo Bernoulliego oraz nerwusometry, czyli proste układy elektroniczne.

Jesteśmy przekonani, że zainteresowanie uczniów naukami przyrodniczymi bez eksperymentowania, bez doświadczeń nie jest możliwe. Eksperymenty i pokazy naukowe, to nie tylko zabawa i uatrakcyjnienie lekcji, ale żywa nauka oraz łatwe zrozumienie trudnych zagadnień i efektywne przyswojenie przedstawianej problematyki. Głosy uczniów są najlepszą rekomendacją.

Piknik edukacyjny opuszczaliśmy podekscytowani zdobytą wiedzą i nowymi doświadczeniami. Przez cały ten czas nikomu nie przyszło do głowy, że się uczy. Nauka przez zabawę jest najlepszym sposobem zdobywania wiedzy, bo jesteśmy zupełnie nieświadomi tego, że uczymy się nowych rzeczy. A dla licealistów takie sprytne przekazywanie wiedzy jest istotne. Siedząc nad książkami, nigdy w tak szybki sposób nie nauczylibyśmy się tego wszystkiego.”

Sandra Gostomczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach

Piknik Edukacyjny EDUSCIENCE był bardzo fajny. Najbardziej podobało nam się planetarium, ponieważ nauczyliśmy się: ile jest planet w naszym Układzie Słonecznym, co to są konstelacje i że Słońce jest wielką gwiazdą, która żyje ponad pięć miliardów lat. Podobały mi się również zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Uczyliśmy się tam o prostych narzędziach i jak to jest, że jedne kolory widzimy, a innych nie! Ten dzień był najfajniejszy ze wszystkich.

Martyna Nowakowska, Patryk Kucharczyk ze Szkoły Podstawowej w Babiętach

Podczas Pikniku doszło do niezwykłego spotkania uczniów ze światem nauki. Spotkanie to wywołało olbrzymią chęć wyjaśnienia zjawisk występujących w codziennym życiu, o istnieniu których powszechnie wiadomo, jednak nie wszyscy potrafią je wytłumaczyć.

Marta Szajna, nauczycielka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipinkach Łużyckich