Eduscience

Eduscience

Nauczyciele pracujący przez dwa lata w Projekcie EDUSCIENCE dzielą się zdobytymi doświadczeniami. Oto artykuł napisany przez administratorkę Projektu EDUSCIENCE.

Rok szkolny 2015/2016 to moment rozpoczęcia obowiązku szkolnego przez wszystkie dzieci 6-letnie. I chociaż przygotowania trwają już od kilku lat, to w dalszym ciągu nie ustaje dyskusja, czy sześciolatek jest gotowy do rozpoczęcia edukacji szkolnej. Na szczęście nie wszyscy skupili się na ustaleniu wieku, w którym dzieci powinny zakończyć przygotowanie przedszkolne i rozpocząć edukację szkolną. Nie jest bowiem najważniejszy wiek metrykalny, lecz przygotowanie nauczycieli do nauczania 6-latków. Swoje rozważania chciałbym zawęzić do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Rozpocznę od próby ustalenia przyczyn problemów w nauczaniu tych przedmiotów. Można je podzielić na trzy grupy. Pierwszą grupę stanowią czynniki systemowe, do których zaliczamy kształcenie nauczycieli, częste zmiany w prawie oświatowym, nadmiar obowiązków nauczycieli i pozostawienie ich bez odpowiedniego wsparcia metodycznego. Drugim czynnikiem są czynniki środowiskowe, np. małe zainteresowanie instytucji publicznych przygotowaniem oferty rozwijającej zainteresowania matematyczno-przyrodnicze. Największe jednak znaczenie mają czynniki wewnątrzszkolne, czyli słaba baza szkoły, m.in. brak urządzeń do przeprowadzania doświadczeń, małe zasoby multimedialnych programów edukacyjnych oraz własne obawy nauczycieli przed zmianami. Nauczyciele często wykazują niechęć do posługiwania się metodami aktywnymi przy jednoczesnej ich akceptacji. Niechęć ta jest spowodowana obawą o ich czasochłonność, braku ich dostatecznej znajomości i trudności w ich poznawaniu.

Lekiem na niwelowanie przyczyn problemów nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych może być platforma EDUSCIENCE, do której teraz mają dostęp wszyscy chętni nauczyciele z wszystkich etapów nauczania, a więc także ci, którzy rozpoczynają edukację szkolną najmłodszej grupy dzieci, czyli sześciolatków. Dzisiejsi pierwszoklasiści to ciekawe świata dzieci, oczekujące zaciekawienia ich, zaskoczenia. Chętne do podejmowania nowych wyzwań, do poszukiwania rozwiązań, do eksperymentowania, a nie przyjmowania czegoś na wiarę. Dostęp do tej platformy to niezwykła korzyść dla nauczycieli. Mogą oni na niej znaleźć gotowe lekcje multimedialne oraz zasoby potrzebne do realizacji programu nauczania z edukacji matematycznej i przyrodniczej z wszystkich etapów nauczania. Zasoby te są też bardzo pomocne w prowadzeniu zajęć komputerowych oraz zajęć języka angielskiego. Nauczyciele korzystający z platformy w dowolny sposób mogą modyfikować dostępne na platformie materiały, aby np. dostosować je do wieku, poziomu edukacyjnego oraz możliwości dziecka. Narzędzia znajdujące się na platformie pozwalają na samodzielne tworzenie krzyżówek i materiałów interaktywnych. Znajdą tam również narzędzia niezbędne do tworzenia gier, które nie tylko wzbogacą wiedzę uczniów, ale także wspomogą, jak wiele gier, rozwój odporności emocjonalnej, czyli umiejętności skutecznego i rozumnego działania w sytuacjach napięcia emocjonalnego. Dzięki Platformie EDUSCIENCE nauczyciele mają również możliwość podzielenia się swoimi pomysłami i doświadczeniami. Mogą również korzystać z gotowych programów oraz korzystać z aplikacji do tworzenia własnych programów nauczania.

Przychodzące do pierwszej klasy sześciolatki są w dużej mierze dla nauczyciela zagadką, jeśli chodzi o style uczenia się. Dlatego niezwykle cennym narzędziem, zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców, jest narzędzie do badania profili dominujących, które dostarczy informacji jakich bodźców potrzebuje dziecko, aby nauka była dla efektywna i ciekawa. Tak więc to, czy zainteresujemy naszych uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi zależy w największym stopniu od nauczycieli, a właściwie od tego, czy potrafią być kreatywni i korzystać z dostępnych narzędzi diagnostycznych, które oferuje im na przykład Platforma EDUSCIENCE. Dlatego zachęcam wszystkich do korzystania z niej, aby każda lekcja była bodźcem do podejmowania kolejnych wyzwań w nauczaniu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, a nauka tych przedmiotów kojarzyła się z radosnym odkrywaniem świata.

 

Tekst: Krystyna Turska, administratorka projektu EDUSCIENCE w Szkole Podstawowej nr 1 w Sycowie


Autor fotografii: World Bank Photo Collection, źródło: https://www.flickr.com/photos/worldbank/8250057274/sizes/c/in/photostream/

 

Dołącz do projektu polarnego dla szkół

Drodzy Nauczyciele, mamy dla Was i dla Waszych szkół kolejną projektową propozycję Projekt EDU-ARCTIC2 oferuje ciekawe pakiety, z którymi uczniowie mogą pracować samodzielnie lub pod Waszym okiem, a także webinaria polarne i filmy 360 stopni…

Czytaj więcej