Eduscience

Eduscience

Las to najlepiej wyposażona pracownia edukacyjna. Dzisiaj kilka słów o edukacji leśnej młodzieży w relacji Pana Janusza Świętonia z I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu (szkoły biorącej aktywny udział w projekcie EDUSCIENCE).

Las będąc bogatym źródłem poznania świata przyrodniczego, jest najlepiej wyposażoną pracownią edukacyjną z prostym i jednocześnie tanim dostępem. Wszystkim należy stwarzać okazje do poznawania środowiska przyrodniczego oraz podnosić świadomość w zakresie odpowiedzialnego i racjonalnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu. Łącząc nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem sprzętu komputerowego z zajęciami w terenie, prowadzonymi w językach polskim i angielskim chcieliśmy rozpocząć nową formę edukacji. Temu właśnie miała służyć zorganizowana przez klasę II F (w roku szkolnym 2014/15) z I Liceum Ogólnokształcącego wycieczka do pobliskiego lasu państwowego zarządzanego przez Nadleśnictwo Mielec.

Była przechadzka po lesie i obserwacja naturalnego ekosystemu świata roślin i zwierząt. Każdy starał się usłyszeć i zapamiętać jak najwięcej informacji na temat wpływu człowieka na środowisko. Po lesie oprowadzał młodzież leśniczy st. specjalista ds. ochrony lasu i edukacji pan Leszek Magda. Pokazał, w jaki sposób można określić wiek drzewa, przybliżył najważniejsze fakty dotyczące antropopresji na terenie kopalni piasku oraz zdradził kilka tajemnic okolicznych lasów.

Dyrektor Janusz Świętoń a jednocześnie nauczyciel geografii przeprowadził pomiar przewodnictwa elektrolitycznego wody w zbiorniku leśnym. Wynik został porównany z parametrami dla wód mineralnych (Muszynianki, Cisowianki, Piwniczanki). Ćwiczenie to pozwoliło uzmysłowić uczniom, jak w prosty sposób można dokonać wstępnego szacunku czystości wody i stopnia jej mineralizacji. W drugiej części warsztatu geograficznego młodzież ćwiczyła pomiar odległości z wykorzystaniem niwelatora oraz metodą paralaksy. W czasie ćwiczeń korzystano z przyrządów pomiarowych otrzymanych w projekcie edukacyjnym EDUSCIENCE prowadzonym przez Wydział Geofizyki PAN w Warszawie.

Wychowawca klasy, nauczycielka języka angielskiego Mariola Maj świetnie wykorzystała okazję, aby w otoczeniu natury zapoznać klasę z nowym oraz powtórzyć dotychczas poznane słownictwo maturalne dotyczące ekologii oraz środowiska naturalnego. Szczególnie zabawnym okazało się ćwiczenie słownictwa z zakresu nazw gatunków drzew znajdujących się w otoczeniu. Po raz kolejny okazało się, że nie tylko Christmas Tree znajduje się w lesie.


Tekst: Janusz Świętoń, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu


Fot. Jens Schott Knudsen, źródło: www.flickr.com

Zielone wtorki z Scientix - seria webinariów

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinariach cyklu „Zielone Wtorki z Scientix”. Co dwa-trzy tygodnie (we wtorki o godzinie 17.00) zaprosimy Państwa na spotkania online wokół tematów środowiskowych. Poprowadzą je pracownicy Instytutu Geofizyki…

Czytaj więcej

Dołącz do projektu polarnego dla szkół

Drodzy Nauczyciele, mamy dla Was i dla Waszych szkół kolejną projektową propozycję Projekt EDU-ARCTIC2 oferuje ciekawe pakiety, z którymi uczniowie mogą pracować samodzielnie lub pod Waszym okiem, a także webinaria polarne i filmy 360 stopni…

Czytaj więcej