Eduscience

Eduscience

Oddalone o 50 km od Warszawy obserwatorium w Belsku rejestruje szereg zjawisk niezbędnych do poznawania procesów zachodzących we wnętrzu Ziemi oraz na jej powierzchni.

Obserwatorium może się poszczycić jednymi z najdłuższych na świecie ciągłymi seriami pomiarów: zawartości ozonu w atmosferze oraz promieniowania ultrafioletowego Słońca. Prowadzone są także pomiary pyłowych i gazowych zanieczyszczeń atmosfery, bardzo ważne z punktu widzenia wpływu człowieka na środowisko. W ogródku meteorologicznym prowadzone są pomiary wszystkich najważniejszych parametrów pogodowych.

W Belsku działa także Zespół Obserwacji Geomagnetycznych. Na bieżąco prowadzone są pomiary ziemskiego pola magnetycznego. Transmisje oraz bezpośrednie wizyty w obserwatorium odkryją wiele tajemnic związanych z polem magnetycznym. Uczniowie dowiedzą się, czy pole magnetyczne ma wpływ na nasze życie oraz co może się wydarzyć, gdy bieguny magnetyczne zamienią się miejscami. Na terenie Centralnego Obserwatorium Geofizycznego prowadzona jest także rejestracja wstrząsów sejsmicznych, która służy do określenia zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia trzęsień ziemi.

Wybrane tematy lekcji internetowych:

Dodawanie i odejmowanie liczb o różnych znakach (etap I)

Skąd się biorą chmury? (II)

Jak powstaje opad deszczu? (II)

Inżynieria pogody – czy z pogodą na pewno nie da się nic zrobić? (II, IV)

Zdrowe opalanie, czyli jakie?

Jak długo mogę się dziś opalać? To pytanie zadajemy sobie szczególnie w bardzo słoneczne dni. Czy możliwe jest wyznaczenie czasu opalania, w którym naszemu organizmowi dostarczymy dawkę promieniowania potrzebną do wytworzenia witaminy D3, a jednocześnie…

Czytaj więcej