Eduscience

Eduscience

Wszystkie wymienione substancje są substancjami mineralnymi.

Substancje mineralne to powstałe w wyniku procesów geologicznych związki chemiczne, które nie mają swojej postaci krystalograficznej, innymi słowy – nie tworzą kryształów. Dodatkowo te substancje mineralne, które są ciałami stałymi nazywamy mineraloidami.

Do mineraloidów są zaliczane między innymi bardzo piękne i cenione opale szlachetne, zaliczane do krzemianów. Charakteryzują się występowaniem wielu barw i odmian. Jednym ze zjawisk optycznych, które wykazują niektóre odmiany opalu jest opalizacja, czyli gra barw w zależności od kąta obserwacji danego egzemplarza. Głównymi producentami opali szlachetnych są Australia, Brazylia i Meksyk.

Oprócz opali  do grupy mineraloidów zalicza się też obsydian – szkliwo wulkaniczne,  bursztyn – skamieniała żywica, perły – wytwory małży, głównie perłopławów, zbudowane z tej samej substancji, co wewnętrzna strona muszli (z masy perłowej), a także krzemienie – skały osadowe, krzemionkowe.

Dla ludzi minerały i mineraloidy są tak samo ważne. Każda z tych grup cechuje się innymi właściwościami, które są wykorzystywane. Opale są bardzo cenione w jubilerstwie, podobnie jak bursztyny, perły, a także modne ostatnio krzemienie pasiaste, których największe złoża występują w Polsce. Ze zwykłych krzemieni natomiast w prehistorii nasi przodkowie wytwarzali niezbędne do życia narzędzia.

Niezwykle ważnymi substancjami mineralnymi, bez których ciężko sobie wyobrazić współczesny świat są również ropa naftowa, wody mineralne, asfalty, czy też gaz ziemny.


Tekst: Piotr Olejniczak

Zdrowe opalanie, czyli jakie?

Jak długo mogę się dziś opalać? To pytanie zadajemy sobie szczególnie w bardzo słoneczne dni. Czy możliwe jest wyznaczenie czasu opalania, w którym naszemu organizmowi dostarczymy dawkę promieniowania potrzebną do wytworzenia witaminy D3, a jednocześnie…

Czytaj więcej

Wakacyjna lektura dla nauczycieli

Zachęcamy do wpisania na swoją wakacyjną listę lektur dwóch nowych raportów dotyczących edukacji przyrodniczej. To idealne lektury letnie dla tych wszystkich, którzy zainteresowani są nauczaniem STEM oraz wykorzystaniem gier w nauczaniu!

Czytaj więcej