Eduscience

Eduscience

Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borówcu jest częścią Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Położone jest w Wielkopolsce między Poznaniem a Kórnikiem.

Początkowo do głównych zadań stacji należało wyznaczanie ruchu bieguna, określanie poprawki czasu i utrzymanie standardu międzynarodowego czasu koordynowanego UTC. Obecnie Obserwatorium bierze udział w tworzeniu międzynarodowej skali czasu UTC, tworzeniu polskiej atomowej skali czasu TA(PL). Inne zadania to m.in. porównywanie zegarów atomowych technikami transferu czasu oraz pomiary laserowe sztucznych satelitów Ziemi. Podczas lekcji prowadzonych bezpośrednio z obserwatorium naukowcy podzielą się najnowszą wiedzą w zakresie następujących zagadnień: pojęcie czasu w różnych epokach historycznych, metody pomiaru czasu, znaczenie dokładności pomiaru czasu w badaniach laserowych, zastosowanie pomiarów laserowych i GPS, pomiary laserowe, a wędrówka kontynentów, ruchy pionowe elementów skorupy ziemskiej, światło laserowe, a inne rodzaje światła. Uczniowie poznają także wiele ciekawostek związanych ze światłem dotyczących takich zagadnień jak: światłowody, laserowa harfa Jean-Michela Jarre'a, skończona szybkość światła i konsekwencje tego faktu (paradoks bliźniąt, podróże międzygwiezdne, dylatacja czasu). Dowiedzą się, co łączy Ziemię, bąka i jajko. Uczestnicy projektu Eduscience odwiedzający Borówiec będą mieli okazję zwiedzić Laboratorium Czasu, Stację GPS i Stację Laserową oraz uczestniczyć w wykładach bądź prezentacjach. Przewidziane są także różnorodne zajęcia praktyczne, m.in. prowadzenie wieczornych obserwacji laserowych, skonstruowanie modelu satelity BRITE, wyznaczenie rozbieżności wiązki laserowej, wyznaczenie pola powierzchni przekroju poprzecznego wiązki laserowej dla satelitów na różnych wysokościach i na powierzchni Księżyca, lokalizacja wybranych satelitów na niebie.

Dołącz do projektu polarnego dla szkół

Drodzy Nauczyciele, mamy dla Was i dla Waszych szkół kolejną projektową propozycję Projekt EDU-ARCTIC2 oferuje ciekawe pakiety, z którymi uczniowie mogą pracować samodzielnie lub pod Waszym okiem, a także webinaria polarne i filmy 360 stopni…

Czytaj więcej